SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Feyzullah Güçlü

Erasmus Koordinatör: Dr. Nermin Işık

Farabi Koordinatör: Dr. Nermin Işık

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ

Amacı: Parazitoloji alanında ülkenin ihtiyacı olan uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmek.

Vizyon: Parazitoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygı duyulan, bilimsel düşünceyi ön pla tutan, bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çağa uygun mesleki bilgiyle donatılmış, donanımlı, küresel dünyaya uyum sağlayabilen, ülkesini ve üniversitesini daima ileriye taşıma gayreti içinde olan bilim insanı ve uzman yetiştiren bir kurum olmak.

Misyon: Parazitoloji alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, girişimci, yenilikçi, özgüvene sahip, cesur, sorgulayan, evrensel bilgiye açık, bağımsız ve yaratıcı düşünen, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin bilim insanı ve uzmanlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Parazitoloji Anabilim Dalı olarak 1982 yılından itibaren öğrencilere teorik ve pratik Genel Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji, Entomoloji ve Arı hastalıkları alanlarında dersler verilmektedir. Aynı tarihten bu yana Anabilim Dalımız öğretim üye ve yardımcıları tarafından özellikle Konya yöresi hayvancılığını ilgilendiren paraziter hastalıklar konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca Konya ve çevresindeki Veteriner Hekimler ve hayvancılıkla uğraşan kişi veya kurumların istekleri doğrultusunda onlara konularıyla ilgili olarak yardımcı olunmakta ve sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.Parazitoloji Anabilim Dalında, araştırma ve rutin kullanımlar için iki laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, bilimsel araştırmaların yanı sıra, Konya yöresindeki hayvanların endo ve ektoparazitlerin teşhisleri yapılarak, tedavileri ve korunmada neler yapılması konularında çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES şartını yerine getiren adaylar güz ve bahar yarıyıllarında mülakat sınavı yapılarak öğrenci olarak kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Parazitoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi 4. maddede adı geçen fakültelerin parazitoloji bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler. Ayrıca mezunlar Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda da iş imkanı elde edebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.