SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Parazitleri ve yaptıkları hastalıkları tanır.
P.Ç.2 Paraziter hastalıklara karşı korunma proğramları uygular.
P.Ç.3 Zoonoz parazitler hakkında hayvan sahiplerini bilgilendirir ve tedbirler alınmasını sağlar.
P.Ç.4 Paraziter hastalıkların teşhisini yapar
P.Ç.5 Paraziter hastalıkların tedavisini yapar
P.Ç.6 Paraziter hastalıklardan korunmak için tedbirler alınmasını sağlar.
P.Ç.7 Parazitler ve paraziter hastalıklarla ilgili araştırmalar yapıp problemlere çözüm getirme becerisi kazanır.
P.Ç.8 Parazitler ve paraziter hastalıkların teşhisi ve tedavisi konularında araştırmalar yapabilme yetkinliğini kazanır.