SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3246000001BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU3Uçkun Sait UÇAN
3246000003ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ4
3246000005MİKROBİYOLOJİ SAYIM TEKNİKLERİ4Prof.Dr.Osman Erganiş
3246001005ANTİKOR SENTEZİ5Prof.Dr.Uçkun Sait UÇAN
3246001007ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ3Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
3246001008DENEME HAYVANLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA ESASLARI5Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
3246001010MİKROBİYOLOJİ SAYIM TEKNİKLERİ5Prof. Dr. Osman Erganiş
3246001012BAKTERİYEL FLORA VE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARDAN ÖRNEK ALIMI5Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
3246001014OTOİMMÜNİTE, İMMÜNTOLERANS, İMMÜN YETMEZLİK, AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI5Prof.Dr.Osman Erganiş
3246001018AEROBİK GRAM POZİTİF BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU5
3246001020HÜCRESEL İMMÜNİTE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ3Pof.Dr. Osman Erganiş
3246001021EPİDEMİYOLOJİ3Prof.Dr.U.Sait UÇAN
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3246000002SEROLOJİK TESTLER3Prof.Dr. Osman Erganiş
3246000004DENEME HAYVANLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA ESASLARI3Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
3246000006BAKTERİYEL FLORA VE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARDAN ÖRNEK ALIMI3Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
3246000007HÜCRESEL İMMÜNİTE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ3Prof.Dr.U.Sait UÇAN
3246001000BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ5Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
3246001002MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN ORTAMLAR VE HAZIRLANIŞLARI5
3246001003BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU5Prof.Dr. Uçkun Sait UÇAN
3246001004HUMORAL VE HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK5Prof.Dr. Osman Erganiş
3246001006SEROLOJİK TESTLER3Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
3246001009MİKROBİYAL PATOJENİTE MEKANİZMASI VE BAĞIŞIKLIK3Prof.Dr.U.Sait UÇAN
3246001011ANTİBİYOTİKLER VE DOKULARDAKİ ANTİBİYOTİK KALINTILARININ ÖLÇÜMÜ3Prof. Dr. Osman Erganiş
3246001013MİKROAEROFİLİK BAKTERİLERİN İDENTİFİKASYONU5Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
3246001015MANTAR ENFEKSİYONLARI3
3246001016ANAEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU3Prof. Dr. U. Sait UÇAN
3246001017ZOONOZ ENFEKSİYONLAR3Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
3246001019AEROBİK GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU3Yrd.Doç.Dr.Zafer SAYIN