SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

Önemli Not: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ - ( Bilgisayar ortamında doldurulacak )

    

    Seminerlierinizi 4 yarıyıl  içeresinde vermek zorunludur. (S.Ü. Yönetmeliği 27. Maddesi) 

    Seminer sunumu yapıldıktan sonra 3 İş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

    Seminerlerinizi ders dönemi içerisindede verebilirisiniz.

    Seminerlerinizi Akademik takviminde belirtilen ders dönemi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

TEZ PROJE ÖNERİSİ TESLİMİNDE GEREKLİ FORMLAR (BAP DESTEK İSTENMEDİ İSE BU FORMU DOLDURUN)

 

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

   Tez Öneri Müracaat Formu'nun indirmek için lütfen tıklayınız

  Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmayacaktır. 

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ FORMLAR  (BAP'TAN DESTEK İSTENDİ İSE BU FORMLARI DOLDURUN

 

    İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

    Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

   Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

     Proje  Başvuru Formu

     Proje Öneri Formu  (Proje Yürütücüsü imzaladıktan sonra Onaylayan Yetkili kısmına ise Enstitü Müdürü adı soyadı yazılacak)

     Proje Ön Değerlendirme Formu (Değerlendirmeyi Yapan Anabilm Dalı Başkanı imza atacak diğer kısma Enstitü Müdürün adı soyadı yazılacak)

      Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci)

      Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

 

TEZ İNCELEME KOMİSYONU

  

    Tıp Fakültesi : Doç.Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI, Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV

    Diş Hekimliği Fakültesi : Prof. Dr. Oğuz ERASLAN
 

    Sağlık Bilimleri Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Özden KUŞÇU

    Hemşirelik Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Halime Esra MERAM

    Veteriner Fakültesi : Prof. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ, Doç. Dr. Burak DİK

    Spor Bilimleri Fakültesi : Doç. Dr. Süleyman PATLAR

    Multidisiplineer : Doç. Dr. Ahmet UYSAL

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ) 

 

    İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

   Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.   

    Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

       Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

 

    İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

     Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız. 

     Turnitin  (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

     Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması sonucu elde edilir. En az %20 altı olması gerekmektedir.)

      Yayın Şartı formu için tıklayınız

     A4 boyutunda 5 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.) Yönetim kurulu kararı çıktıktan sonra geri kalan tezlerinin dağıtımını Jüri üyelerine öğrenci yapacaktır.

 
TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR

 

    İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

    Tez Savunma Sınav tutanağı formu için tıklayınız.

    Tez inceleme ve Değerlendirme formu için tıklayınız.

   Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

    Tez savunma sınavında jüri tarafından Tez başlığınız değişti ise lütfen bu formu doldurunuz.

   Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir.

 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

   Ciltli tez teslimi için kurallar

    İlişik kesme belgesi