SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
histoloji_ve_embriyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Tuğba ÖZAYDIN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Murat BOYDAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Yasemin ÖZNURLU

Amacı: Yüksek Lisans programı sonunda öğrenciler öncelikle histoloji ve embriyolojinin temel kavramlarını ve metotlarını öğrenirler. Ayrıca öğrenciler rutin histolojik işlemler için histoloji laboratuvarını hazırlamayı öğrenirler.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızın imkanları kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişmiştir. Laboratuvarlarımızda rutin histolojik metotların yanı sıra araştırma projeleri, eğitim ve belli bazı durumlarda klinik teşhise destek amacıyla enzim histokimyasal teknikler, immünohistokimyasal teknikler ve kanatlı embriyotoksisite değerlendirme testleri yapılmaktadır. Ayrıca histolojik teknikler kullanılarak et ürünlerinde yapılan bazı hileler de ortaya çıkarılabilmektedir. Öte yandan laboratuvarımızda eğitim, araştırma ve öğrencilerin meraklarını desteklemek amacıyla hindi, bıldırcın, keklik, ördek, kaz, tavus kuşu ve sülün gibi pek çok farklı kanatlı türüne ait yumurtalardan civciv çıkartılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Tıp Fakültesi, - Veteriner Fakültesi, - Diş Hekimliği Fakültesi, - Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, - Sağlık Bilimleri Fakültesi, - Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, - Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Histoloji ve Embriyoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi 4. maddede adı geçen fakültelerin Histoloji ve Embriyoloji bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler. Ayrıca mezunlar Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda da iş imkanı elde edebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.