SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
histoloji_ve_embriyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Histoloji ve embriyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
P.Ç.2 Histoloji ve embriyoloji alanında kullanılan temel ve özel metotları/teknikleri öğrenir.
P.Ç.3 Rutin çalışmalar için histoloji laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.4 Işık mikroskobik seviyede histolojik yapıları tanır.
P.Ç.5 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.6 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.7 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.8 Embriyolu tavuk yumurtalarına deneysel amaçlı enjeksiyon yapar.
P.Ç.9 Histoloji ve embriyoloji alanında bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
P.Ç.10 Lisans seviyesinde eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.