SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA FORMLARI

Önemli Not: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ ( Bilgisayar ortamında doldurulacak )

    

  Seminerinizi (Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler 4 yarıyıl, Lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıl) içeresinde vermek zorunludur.(S.Ü. Yönetmeliği Madde 42 /b)

    Seminer sunumu yapıldıktan sonra 3 İş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

    Seminerlerinizi ders dönemi içerisindede verebilirisiniz.

    Seminerlerinizi Akademik takviminde belirtilen ders dönemi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir.  

   

YETERLİK SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

  Yeterlik Sınavları yılda 2 kez yapılmaktadır. Heryıl  Nisan-Mayıs ve Ekim- Kasım ayları içersinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlilik sınavı yapılmaz.

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

  Öğrencinin Enstitü Web sayfasından alacağı ders durum çıktısı

  Yeterlik Jüri oluşturma formu için tıklayınız. 

  Yeterlilik sınav tutanağı için tıklayınız  (Sınav esnasında doldurulacak form, )

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ OLUŞTURMASI 

 

  Yeterlilk sınavını başarı bulunan öğrenci  1 ay içersinde Tez izleme kometisi oluşturulur. (S.Ü. Yönetmeliğinin 44. Maddesi)

  Tez izleme komitesi ara raporları tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden verilmeye başlanır. Tez önerisi    kabul edilen öğrenci Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında tez izleme komite raporunu hazırlayıp komite  üyelerine sunmak zorundadır. (S.Ü. Yönetmeliğinin 45. Maddesi)

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından destek alan öğrenciler Proje yürütücüsü tarafından ayrıca  BAP koordinatörlüğüne ara rapor vermek zorundadır. 

  Tez izleme Komitesi için lütfen tıklayınız. 

  Tez Başlığı / Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi

TEZ PROJE ÖNERİSİ TESLİMİNDE GEREKLİ FORMLAR (BAP DESTEK İSTENMEDİ İSE BU FORMU DOLDURUN)
 

 

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Tez Öneri Müracaat Formu

  Ara Rapor Formu   (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz    – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

  Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

 

PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER (BAP'TAN DESTEK İSTENDİ İSE BU FORMLARI DOLDURUN)

 

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

    Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

   Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

     Proje  Başvuru Formu 

     Proje Öneri Formu  (Proje Yürütücüsü imzaladıktan sonra Onaylayan Yetkili kısmına ise Enstitü Müdürü adı soyadı yazılacak)

     Proje Ön Değerlendirme Formu (Değerlendirmeyi Yapan Anabilm Dalı Başkanı imza atacak diğer kısma Enstitü Müdürün adı soyadı yazılacak)

      Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci)

      Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

  Ara Rapor Formu  ((Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz    – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ) 

 

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

   Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

    Tez Öneri Müracaat Formu'nu indirmek için lütfen tıklayınız

    Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

   Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

      Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

  Ara Rapor Formu  ((Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz    – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 

TEZ İNCELEME KOMİSYONU

    Tıp Fakültesi : Doç.Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI, Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV

    Diş Hekimliği Fakültesi : Prof. Dr. Oğuz ERASLAN
 

    Sağlık Bilimleri Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Özden KUŞÇU

    Hemşirelik Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Halime Esra MERAM

    Veteriner Fakültesi : Prof. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ, Doç. Dr. Burak DİK

    Spor Bilimleri Fakültesi : Doç. Dr. Süleyman PATLAR

    Multidisiplineer : Doç. Dr. Ahmet UYSAL

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

 

    Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya e- imzanız yok ise ıslak imzalı olacak) 

    Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız. 

     Tez Proje Sonuç Formu için tıklayınız.

     Turnitin  (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

     Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması sonucu elde edilir. En az %20 altı olması gerekmektedir.)

     Yayın Şartı formu için tıklayınız.

     A4 boyutunda 7 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.) 

 
 
 
TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR
 
 

    Tez Savunma Sınav tutanağı formu için tıklayınız.

    Tez İnceleme ve Değerlendirme formu için tıklayınız.

    Tez Savunma sınavında jüri tarafından tez başlğınız değişti ise lütfen bu formu doldurunuz.

 
   Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir. Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.
 
 
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

   Ciltli Tez Teslimi için kurallar

   İlişik Kesme Belgesi