SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hayvan_besleme_ve_beslenme_hastaliklari_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatma İNAL

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Amacı: Yemler, yem teknolojileri, özellikle ruminant ve kanatlı olmak üzere hayvanların besin madde ihtiyaçları, beslenme şekilleri, beslemeyle ilgili problemleri, metabolizma hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiye sahip mezunlar vermektir.

Vizyon: Mezun olan öğrencilerin sahada besleme ve beslenme hastalıkları ile ilgili herhangi bir problemi çözecek seviyede olmasıdır.

Misyon: Yemler ve hayvan besleme konusunda bilgili bireyler yetişmesini sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Belirlenmiş sayıda ve kredide dersin alındığı, seminer ve tez çalışmalarının yapıldığı bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.

Mezuniyet Şartları: Derslerde geçer not almış olmak, kredilerini tamamlamış olmak, seminer sunmuş olmak, tez çalışması yapmak ve tez savunmasının kabul edilmiş olması

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlü sınavlar, ödev, seminer sunumu, tez çalışması

İstihdam Olanakları: Kamu, özel klinik, çiftlikler, yem fabrikaları

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun olduktan sonra doktora programına geçebilir.