SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

    

  Seminerlierinizi (Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler 4 yarıyıl, Lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıl) içeresinde vermek zorunludur.(S.Ü. Yönetmeliği Madde 42 /b)

    Seminer sunumu yapıldıktan sonra 3 İş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

    Seminerlerinizi ders dönemi içerisindede verebilirisiniz.

    Seminerlerinizi Akademik takviminde belirtilen ders dönemi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

 

  SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

*** Seminer sunulmadan 3 gün önce Enstitü'ye bilgi verilmesi zorunludur.

*** Seminer sunumu yapıldıktan 3 gün sonra Enstitü'ye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER 

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak  e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Anabilim Dalı Kurul Kararı için lütfen tıklayınız

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

   Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (BAP’TAN DESTEK İSTENDİ İSE)

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Anabilim Dalı Kurul Kararı için lütfen tıklayınız

 Proje Başvuru Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

 Proje Öneri Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

 Proje Değerlendirme Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

 Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci) (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

 Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖYP)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak  e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Anabilim Dalı Kurul Kararı için lütfen tıklayınız.

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Belgeler tamamlandıktan sonra Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız.

  Tez Proje Sonuç formu için tıklayınız.

  Turnitin (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

  Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması sonucu elde edilir. En çok %20 altı olması gerekmektedir.)

   A4 boyutunda 5 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.)

 

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Sınav tutanağı formu

  Tez inceleme ve Değerlendirme formu

 Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir. Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

 
 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Ciltli tez teslimi için kurallar

  İlişik kesme belgesi