SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara

Erasmus Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara

Amacı: Halk sağlığı ile ilgili temel bilgileri vermek, çağdaş gelişmelerin izlenmesini sağlamak, müfredatın geliştirilmesine katkı sağlamak, halk sağlığı alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmaktır. Tıp Eğitimi süresince ve sonrasında bireysel öğrenme yükümlülüğünün üstlenmesine, halk sağlığı çalışmalarını gerçekleştirmede katkı sağlamaktır.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinmiş, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet ürünleriyle modern halk sağlığı bilimine destek sunan, öncü bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Temel ve ileri halk sağlığı eğitimi vererek modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen, güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, halk sağlığı biliminin gelişmesine destek vermek, araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla halk sağlığı bilimine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarını sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal belirleyicileri doğrultusunda, güncel sağlık göstergelerini kullanarak tanımlama epidemiyolojik araştırma yöntemlerini kullanarak sağlık sorunlarındaki öncelikleri ve korunma önlemlerini belirleme gerekli müdahaleleri planlama ve toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gereken bilgi, beceri ve tutumları kazandırılması.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Tıp Fakültesi, - Diş Hekimliği Fakültesi, - Sağlık Bilimleri Fakültesi (hemşirelik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü), Fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi akademik kadrolara da başvurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.