SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3244000001ELEKTROKARDİYOGAFİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244000002SOLUNUM SİSTEMİ VE SİNİR SİSTEMİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244000003HEMATOLOJİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244000004SOLUNUM SİSTEMİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001001HEMATOLOJİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001002DOLAŞIM SİSTEMİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001003SİNDİRİM SİSTEMİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001004VÜCUT ISISININ DÜZENLENMESİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001005ÜREME SİSTEMİ VE LAKTASYON2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001007SİNİR SİSTEMİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001008BÖBREKLER VE BOŞALTIM SİSTEMİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001009SOLUNUM SİSTEMİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001011KAS FONKSİYONU2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001015ÖZEL DOLAŞIM ALANLARI2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001017BEDEN SIVILARI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001018KANIN GÖREVLERİ, YAPISI VE KATIMI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001020AKYUVARLARIN ÖZELLİKLERİ, TİPLERİ, FONKSİYONLARI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001021KANIN PIHTILAŞMA MEKANİZMASI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001027EGZERSİZDE ELEKTROKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001030BEYİN BÖLÜMLERİ VE FONKSİYONLARI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001033HİPOFİZ BEZİ HORMONLARI2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001034KALSİYUM METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLİ HORMONLAR2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001039KASIN KASILMA VE GEVŞEME MEKANİZMASI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001040KASIN ENERJİ METABOLİZMASI2Prof. Dr. Ercan Keskin
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3244000005SİNİR SİSTEMİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244000006DOLAŞIM SİSTEMİ VE KILCAL DAMARLARDA KAN DOLAŞIMI2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244000007FİZYOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN ARAÇLARIN TANITILMASI VE SOLÜSYONLARIN HAZIRLANMASI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244000008LABORATUVAR HAYVANLARINDA HEMOGRAM2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244000009KANATLILARDA HEMOGRAM2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001000HÜCRE FİZYOLOJİSİ VE BEDEN SIVILARI2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001006RUMEN MİKROORGANİZMALARI VE METABOLİZMALARI2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001010ENDOKRİN SİSTEM2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001012BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001013KANATLILARDA SİNDİRİM2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001014PROSTAGLANDİNLER2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001016HÜCRE FİZYOLOJİSİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001019ALYUVARLARIN ÖZELLİKLERİ, GÖREVLERİ, YAPI VE BİLEŞİMLERİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001022EGZERSİZİN KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001023KALBİN YAPISI VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001024DAMARLARDA (ARTER, VENA, KILCAL) KAN DOLAŞIMI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001025LENF DOLAŞIMI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001026EGZERSİZ VE KALP DOLAŞIM SİSTEMLERİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001028NÖRON ÇEŞİTLERİ, SİNAPS, SİNAPTİK TRANSMİTTER MADDELER2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001029SİNİR İMPULSUNUN OLUŞUMU VE İLETİMİ2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001031OTONOM SİNİR SİSTEMİ2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001032TİRİOD BEZİ HORMONLARI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001035ADRENAL KORTEKS VE MEDULLA HORMONLARI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001036PANKREAS HORMONLARI2Prof. Dr. Ercan Keskin
3244001037EGZERSİZDE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER2Prof. Dr. Zafer Durgun
3244001038KAS DOKUSU TİPLERİ VE KASIN YAPISI2Prof. Dr. Tufan Keçeci
3244001041ANTRENMANIN KAS METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ2Prof. Dr. Zafer Durgun