SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
farmakoloji_ve_toksikoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile ilişkili temel bilgileri sıralar
P.Ç.2 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
P.Ç.3 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
P.Ç.4 Korunma ve tedavide etkinlik sağlar
P.Ç.5 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
P.Ç.6 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
P.Ç.7 Korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak ajanları belirleyip hastalıkların eradikasyonunu sağlar
P.Ç.8 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme