SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
farmakoloji_ve_toksikoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3250000001İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ3Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001000İLAÇLARIN FARMAKOKİNETİĞİ VE ETKİ ŞEKİLLERİ.3Prof. Dr. Muammer ELMAS
3250001001ANTİBİYOTİKLERE KARŞI BAKTERİYEL DİRENÇLİK.3Prof. Dr. A. Levent BAŞ
3250001002MİKOTOKSİNLER VE PESTİSİTLER2Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001003OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI2Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001004BAKTERİ HÜCRE DUVARI SENT.ENGEL.ANTİBİYOTİKLER2Prof. Dr. A. Levent BAŞ
3250001005SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI2Prof. Dr. A. Levent BAŞ
3250001006KELEBEK ŞERİT VE YUVARLAK KURT. ETK. İLAÇLAR.2Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001007BAKTERİ PROTEİN SENT. ENGELLEYEN ANTİBİYOTİKLER 2Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001008KORTİKOSTEROİDLER.2Prof. Dr. Muammer ELMAS
3250001009GENEL VE LOKAL ANESTEZİKLER2Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001010İDRAR MİKTARINI ARTTIRAN İLAÇLAR 2Prof. Dr. Muammer ELMAS
3250001011İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ.2Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001014PROSTOGLANDİNLER2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001015SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI.2Prof. Dr. Muammer ELMAS
3250001027İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ2Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001028İLAÇLARA TOLERANS GELİŞİMİ2Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001030KEMOTERAPÖTİKLERE GİRİŞ2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001031İLAÇ FARMAKOKİNETİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER3Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001032KLİNİK FARMAKOKİNETİKTE ÖNEMLİ PARAMETRELER2Prof. Dr. Muammer ELMAS
3250001033FARMAKOGENETİK3Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001034EGZOTİK HAYVANLARDA İLAÇ KULLANIMI 2Doç. Dr. Ayşe ER
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3250000002TOKSİKOLOJİK ANALİZLER3Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001012SIVI-ELEKTROLİT DENGESİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR2Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001013ANTİSEPTİK VE DEZENFAKTANLAR2Prof. Dr. A. Levent BAŞ
3250001016HİSTAMİNİK VE ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR3Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001017VİRUSLARA ETKİYEN İLAÇLAR2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001018ANABOLİZANLAR3Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001019PROTOZOONLARA ETKİYEN İLAÇLAR2Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001020DOPİNG OLARAK KULLANILAN MADDELER2Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001021İLAÇ RESEPTÖR İLİŞKİSİ3Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
3250001022İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI2Prof. Dr. A. Levent BAŞ
3250001023İLAÇLARIN EMİLİMİ2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001024İLAÇLARIN DAĞILIMI2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001025İLAÇLARIN BİYOTRANSFORMASYONU2Doç. Dr. Kamil ÜNEY
3250001026İLAÇLARIN ATILIMI2Prof. Dr. Halis OĞUZ
3250001029ANALJEZİKLER2Prof. Dr. Enver YAZAR
3250001034EGZOTİK HAYVANLARDA İLAÇ KULLANIMI 2Doç. Dr. Ayşe ER