SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dolerme_ve_suni_tohumlama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Abdullah KAYA

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa Numan BUCAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Mustafa BODU

Amacı: Evcil hayvanlarda androlojik muayene, genital organların muayenesi, sperma muayenesi, suni tohumlama ve infertilite ile ilgili sorunların tanısı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra dondurulmuş boğa ve koç spermalarının muayenesi yapılmaktadır. Anabilim dalımızda floresan boyama teknikleri de kullanılıp yüksek lisans öğrencilerine gösterilmektedir. Ayrıca in vitro fertilizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Programımızın amacı bu konularda yüksek lisans öğrencilerine teorik ve pratik dersler vererek bu konularda kendilerini geliştirmelerini sağlamak.

Vizyon: Bölümümüzün amacı,mesleki alanda donanımlı,araştırmacı ve analitikal yaklaşımlı veteriner hakimler yetiştirmek.Ayrıca ,ulusal ve uluslar arası düzeyde halk ve hayvan sağlığına yönelik bilgi,teknoloji ve hizmet sunmak ve geliştirmek.

Misyon: Bölümümüzün ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen akademisyenler yetiştirip tüm Türkiyede tanınmasını sağlamaktır.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Dölerme ve Suni tohumlama Anabilim Dalı laboratuvarında rutin olarak sperma yoğunluğu, motilitesi, ölü canlı spermatozoon oranı, mitokondriyal aktivite, akrozomal membran bütünlüğü ve DNA hasarı oranlarına bakılmaktadır. Tüm öğrencilere spermatozoonun gelişim safhaları, türlere göre farklılıkları öğretilmektedir. Suni tohumlama dersleri verilerek pratiksel olarak bu becerinin öğrencilere kazandırılması sağlanmaktadır. ayrıca in vitro fertilizasyon çalışmaları yapılarak bu konuda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar herhangi bir Veteriner Fakültesi programından mezun olmak zorundadırlar.Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer üniversitelere ait Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yüksek lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi veteriner fakültelerinin Dölerme ve Suni Tohumlama bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler. Ayrıca mezunlar Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda da iş imkanı elde edebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.