SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dolerme_ve_suni_tohumlama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Dölerme ve Suni Tohumlamanın temel kavramlarını öğrenir
P.Ç.2 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.3 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.4 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.5 Bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
P.Ç.6 Androlojik muayeneler hakkında bilgi kazanır.
P.Ç.7 Suni tohumlama teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazanır.
P.Ç.8 Floresan boyamalar hakkında bilgi ve beceri kazanır
P.Ç.9 İn vitro fertilizasyon ve embriyo transferi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur
P.Ç.10 İnfertilite sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
P.Ç.11 Östrus senkronizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olur