SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dolerme_ve_suni_tohumlama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3252000004KOYUNLARDA LAPAROSKOPİ KULLANIMI VE SUN?İ TOHUMLAMA UYGULAMAL.2Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUL
3252001003SPERMATOLOJİ2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001004EVCİL HAYVANLARDA SPERMA ALMA YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001007ERKEK GENİTAL ORGANLARIN MUAYENESİ2Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUL
3252001009HORMONLARIN KLİNİK KULLANIMI VE ÖSTRÜS SENKRONİZASYONU2Doç.Dr. Mehmet AKÖZ
3252001011MANDALARDA REPRODÜKTİF FİZYOLOJİ2Doç.Dr. Mehmet AKÖZ
3252001012KÜÇÜK RUMİNANTLARDA İNFERTİLİTE2Doç.Dr. Mehmet AKÖZ
3252001014KEÇİLERDE SUN'İ TOHUMLAMA2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001018SPERMA MUAYENESİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001024ANDROLOJİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001026KOÇ VE TEKE SPERMASININ KISA VE UZUN SÜRELİ SAKLANMASI2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001027SPERMADA OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001028SPERMANIN MORFOLOJİK MUAYENESİ2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3252000001REKTAL MUAYENE UYGULAMALARI2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252000002EVCİL HAYVANLARDA SPERMA ALMA UYGULAMALARI2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252000003SPERMANIN SULANDIRILMASI VE DONDURULMASI2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252000005SPERMA MUAYENESİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252000006ANDROLOJİK MUAYENELER2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252000007İNEKLERDE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMALARI2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001000SPERMA MİKROMORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ2Doç.Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001001ÖSTRÜS BELİRLEME YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001002DÖLERMENİN FİZYOLOJİK MEKANİZMASI2Doç. Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001005GAMETOGENEZİS2Doç. Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001006SPERMANIN GENEL YAPISI VE BİYOKİMYASI2Prof.Dr. Abdullah Kaya
3252001008KOYUNLARDA SUNİ TOHUMLAMA2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001013DÖL VERİMİNİ ETKİLEYAN FAKTÖRLER2Doç.Dr. Mehmet AKÖZ
3252001015SUN'İ TOHUMLAMA ORGANİZASYONU2Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUL
3252001020SUN'İ TOHUM. BAŞARIYI ETKİLEYEN BİREYSEL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
3252001021İNVİTRO FERTİLİZASYON2Doç.Dr. Mehmet AKÖZ
3252001022KRİOBİYOLOJİ2Prof.dr Abdullah Kaya
3252001023EMBRİO KÜLTÜR TEKNİKLERİ2Doç. Dr. Mustafa Numan Bucak
3252001025ARAYICI HAYVAN ELDE ETME YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN