SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dogum_ve_jinekoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ERDEM

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet GÜLER

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Hüseyin ERDEM

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. İbrahim AYDIN

Amacı: Yüksek Lisans programı sonunda öğrenciler öncelikle doğum ve jinekolojinin temel kavramlarını ve metotlarını öğrenirler.

Vizyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Misyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: türkçe

Program Tanımı: yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Veteriner Fakültesi -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: 1. Üniversitelerde akademisyen 2. İlaç, gıda ve yem sektöründe sorumlu yönetici 3. Araştırma ve kontrol laboratuarlarında veteriner hekim 4. Çeşitli kamu dairesi ve kurumlarda veteriner hekim

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.