SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Biyokimyanın temel kavramlarını öğrenir
P.Ç.2 Biyokimya araştırmalarında kullanılan temel ve moleküler teknikleri öğrenir
P.Ç.3 Rutin biyokimyasal analizleri öğrenir
P.Ç.4 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir
P.Ç.5 Bilimsel bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir
P.Ç.6 Biyokimya alanında bilimsel bir çalışmayı tek başına yürütebilir.