SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA FORMLARI

Önemli Not: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ ( Bilgisayar ortamında doldurulacak )

    

  Seminerinizi (Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler 4 yarıyıl, Lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıl) içeresinde vermek zorunludur.(S.Ü. Yönetmeliği Madde 42 /b)

    Seminer sunumu yapıldıktan sonra 3 İş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

    Seminerlerinizi ders dönemi içerisindede verebilirisiniz.

    Seminerlerinizi Akademik takviminde belirtilen ders dönemi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir.  

   

YETERLİK SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

  Yeterlik Sınavları yılda 2 kez yapılmaktadır. Heryıl  Nisan-Mayıs ve Ekim- Kasım ayları içersinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlilik sınavı yapılmaz.

   İlgili Anabilim Dalının üst yazısı - EBYS sistemi üzerinden (e- imzalı veya ıslak imzalı olacak) yazınız imzalandıktan sonra çıktısı alınarak evrakların asıl nüshaları elden teslim edilecektir.

  Öğrencinin Enstitü Web sayfasından alacağı ders durum çıktısı

  Yeterlik Jüri oluşturma formu için tıklayınız. 

  Yeterlilik sınav tutanağı için tıklayınız  (Sınav esnasında doldurulacak form, )

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ OLUŞTURMASI 

 

  Yeterlilk sınavını başarı bulunan öğrenci  1 ay içersinde Tez izleme kometisi oluşturulur. (S.Ü. Yönetmeliğinin 44. Maddesi)

  Tez izleme komitesi ara raporları tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden verilmeye başlanır. Tez önerisi    kabul edilen öğrenci Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında tez izleme komite raporunu hazırlayıp komite  üyelerine sunmak zorundadır. (S.Ü. Yönetmeliğinin 45. Maddesi)

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından destek alan öğrenciler Proje yürütücüsü tarafından ayrıca  BAP koordinatörlüğüne ara rapor vermek zorundadır. 

  Tez izleme Komitesi için lütfen tıklayınız. 

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER (DESTEK ALMAYACAK)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz                – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten              sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER (BAP’TAN DESTEK İSTENDİ İSE)

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

   Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Proje Başvuru Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proje Öneri Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proje Değerlendirme Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci) (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz            – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

   Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖYP)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak  e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz            – Aralık  aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Belgeler tamamlandıktan sonra Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri     gerekmektedir. 

 

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız.

  Tez Proje Sonuç Formu için tıklayınız.

  Turnitin (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

  Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması           sonucu elde edilir. En az %20 altı olması gerekmektedir.)

   A4 boyutunda 7 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.)

 

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Sınav tutanağı formu için tıklayınız

  Tez inceleme ve Değerlendirme formu için tıklayınız.

  Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir. Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Ciltli tez teslimi için kurallar

  İlişik kesme belgesi