SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Amacı: Veteriner hekimlik, hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı ile gıda teknolojileri alanındaki biyoistatistiksel konuları anlama, çözümleme, yönetme ve programlama becerileri kazandırmak.

Vizyon: Alanındaki biyoistatistiksel konuları çözümleyip yönetme bakımından başarılı öğrenciler yetiştirmek. Veteriner Biyoistatistiğin gelişmesini sağlamak.

Misyon: Veteriner Fakültesi ve Fen Fakültesi İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim ve öğretim vermek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Veteriner Fakültesi ve Fen Fakültesi İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olan öğrencilere uygulamalı temel istatistik bilgileri kazandırma yanında lisans düzeyinin üzerinde biyoistatistik alanındaki konuların derslerinin verilmesi öğrencilere biyoistatistiksel konuların anlatılması, bilgi ve beceri kazandırılması.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Enstitünün kontenjan ilanlarında belirtilen tarihlerde veteriner Fakültesi ve Fen Fakültesi İstatistik ve Matematik bölümlerinden mezun olan öğrencilerden ALES ten en az 55 puan alan ve transkript not ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olanlar programa kabul edilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programlar arasındaki geçişler ve öğrencilerin intibakları 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Mezuniyet Şartları: Programa alınan öğrenciler en az 22 kredilik alan ve yan dal derslerini alıp bir seminer verdikten sonra başarılı şekilde bitirdiği tez projesi ile mezun olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı, sözlü ve bilgisayar ortamında uygulamalı olarak yapılacak sınavlar ile ölçme ve değerlendirme yapılır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler Biyoistatistik alanında doktora eğitimlerini de tamamlarlarsa Türkiyedeki Veteriner fakültelerinin Biyoistatistik Anabilim dallarında öğretim üyesi olma hakkı kazanırlar ve bu alanlar halen boş olup yetişmiş öğretim elemanına ihtiyaç duymaktadırlar. sadece Yüksek lisans mezunu olanlar da kamu veya özel sektörde, istatistik iş ve işlemlerine ihtiyaç duyan bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler Biyoistatistik doktora programına alınırlar.