SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Tanımlayıcı temel istatistikleri bilir
P.Ç.2 Anlam çıkarma istatistiklerini bilir
P.Ç.3 Grup karşılaştırmalarını bilir
P.Ç.4 Hipotez kontrolü ve hata tiplerini bilir
P.Ç.5 Veriler arasında ilişki kurmayı bilir
P.Ç.6 Tanımlayıcı istatistikleri yapar
P.Ç.7 Anlam çıkarma istatistiklerini yapar
P.Ç.8 Grup karşılaştırması ve ilişki kurma istatistiklerini yapar
P.Ç.9 Bilimsel araştırmaların istatistiklerini planlama yetkinliği kazanır.
P.Ç.10 Bilimsel araştırmaların istatistiklerini çözme ve değerlendirme yetkinliği kazanır.