SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3200001004ARAŞTIRMA VE YAYIN İLKELERİ2Prof. Dr. Murat AYAZ
3220000002SOLUNUM DİNAMİĞİ PRATİĞİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220000003ELEKTRİK DEVRELERİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220000004EEG PRATİK4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001001SOLUNUM DİNAMİĞİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001002HÜCREDE BİYOFİZİK OLAYLAR4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001008NÜKLEER TIP6Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001012BİYOELEKTRİK ÖLÇÜ VE GÖZLEM ARAÇLARI4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001013KARDİYAK ELEKTROFİZYOLOJİ6Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001015BİYOENERJETİK4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001016BİYOSENSÖRLER - I4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001017BİYOİNFORMATİK - I4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001018HÜCREDE BİYOFİZİKSEL OLAYLAR-I4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001025GÖRME BİYOFİZİĞİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3220000001AKIŞKANLAR VE DOLAŞIM DİNAMİĞİ PRATİĞİ2Prof. Dr. Murat AYAZ
3220000005EMG PRATİKLERİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001004TIP VE BİYOLOJİ İÇİN MATEMATİK4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001009ELEKTROKARDİYOGRAFİNİN FİZİK İLKELERİ VE STARLİNG KANUNU6Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001010RADYODİAGNOSTİK X-IŞINLARI CİHAZLARI4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001014KARDİYAK ELEKTROFİZYOLOJİ PRATİĞİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001019HÜCREDE BİYOFİZİKSEL OLAYLAR-II4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001020AKIŞKANLAR VE DOLAŞIM DİNAMİĞİ6Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001021İŞİTME BİYOFİZİĞİ6Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001022EEG NİN BİYOFİZİK TEMELLERİ4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001023BİYOELEKTRİK OLAYLAR4Prof. Dr. Murat AYAZ
3220001024BİYOMEKANİK4Prof. Dr. Murat AYAZ