SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Antrenörlük Eğitimiyle ilgili kişisel ve mesleki bilgisini sürekli olarak geliştirir.
P.Ç.2
Antrenörlük Eğitimi alanındaki kavramları, kuramları, ilkeleri ve olguları tanımlar, hizmet verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.5
Sporla ilgili yeni eğilim ve yaklaşımları takip eder, uygulayabilecek yeterliliğe sahip olur.
P.Ç.3
Antrenörlük Eğitimi Alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirmesini yapar.
P.Ç.6
Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmelerini yapar
P.Ç.7
Disiplinler arası ilişkileri kavrar ve mesleki gelişim için uyarlar.
P.Ç.1
Antrenörlük Eğitimi Alanıyla ilgili uluslararası etkinlik ve yayınları takip edecek düzeyde yabancı dil bilir.
P.Ç.10
Antrenörlük Eğitimiyle ilgili kişisel ve mesleki becerisini sürekli olarak geliştirir.
P.Ç.8
Antrenörlük Eğitimi alanıyla ilgili sahaları, malzemeleri, teknolojileri tanır ve verimli bir şekilde kullanır.
P.Ç.9
Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarını geliştirir.
P.Ç.11
Antrenörlük Eğitimi Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.13
Antrenörlük Eğitimiyle ilgili ulusal ve uluslararası federasyonların, kurumların, derneklerin gelişmelerini takip eder ve işbirliği oluşturur.
P.Ç.12
Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
P.Ç.14
Güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
P.Ç.15
Antrenörlük Eğitimiyle ilgili kişisel ve mesleki yetkinliğini sürekli olarak geliştirir.
P.Ç.17
Farklı spor branşlarında bilimsel yöntemlere göre yetenek seçimi kriterlerini uygulayabilecek yeterliliği kazanır.
P.Ç.16
Güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
P.Ç.18
Antrenörlük Eğitimi ile ilgili beklenilmeyen sorunları çözmek için sorumluluk alır, kendini ve zamanı yönetir, öz eleştiri yapar.
P.Ç.19
Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcular için uzun süreli performans hedefleri oluşturarak, antrenman plan ve programı yapar.