SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3263001005MOTOR ÖĞRENME6Doç. Dr. Hasan AKKUŞ
3263001007SPORTİF PERFORMANS TESTLERİ VE REÇETELERİ6Doç.Dr. Hasan AKKUŞ
3263001010SPOR YARALANMALARI VE İLK YARDIM6Yrd. Doç. Dr. Ahmet SANİOĞLU
3263001011SPORDA REHABİLİTASYON6Yrd. Doç. Dr. Ahmet SANİOĞLU
3263001013HAREKET ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ6Doç.Dr. Hasan AKKUŞ
3263001024ENDOKRİN SİSTEM VE EGZERSİZ6
3263001025EGZERSİZE KARDİYO VASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON6
3263001026PEDİATRİK EGZERSİZ BİLİMİNDE ÖLÇÜMLER6Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
3263001027SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ6Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
3263001029BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ANTRENMANIN BİLİMSEL TEMELLERİ6Doç.Dr. Halil TAŞKIN
3263001030SPORDA GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME6Doç.Dr.Halil Taşkın
3263001033KAS FİZYOLOJİSİ VE EGZERSİZ6Doç.Dr. Halil Taşkın
3263001034SPOR BİYOMEKANİĞİ6Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
3263001036SPORCU SAĞLIĞI6Yrd. Doç.Dr. Sultan HARBİLİ
3263001037ÇEVRESEL STRES VE EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ6Yrd.Doç.Dr. Sultan HARBİLİ
3263001038FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK6Yrd.Doç.Dr. Sultan HARBİLİ
3263001039SPORCULARDA FARKLI TİPLERDEKİ YÜKLENMELERE FİZYOLOJİK CEVAP6Öğr.Gör.Dr. Adem CİVAN
3263001040BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARINDA PSİKOLOJİK İNCELEME6Öğr.Gör.Dr. Adem CİVAN
3263001041ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİM6Öğr.Gör.Dr. Adem CİVAN
3263001042SPOR BİYOMEKANİĞİNDE CİHAZLANMA6Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
3263001043KUVVETİN PERİYODLAMASI6Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
3263001054HAREKETİN ALGILANMASI VE ALGILAYICI SİSTEMLERİN PERFORMANSA ETKİSİ6
3263001057SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA SÜRECİ VE PAKET PROGRAMLAR İLE VERİ ANALİZİ - 16Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
3263001059İNSAN ANATOMİSİ VE EGZERSİZ-16Doç.Dr.Sefa LÖK
3263001060SPOR VE DOPİNG-16Doç.Dr.Sefa LÖK
3263001062KAS SİSTEMİ VE EGZERSİZ-16Doç.Dr.Sefa LÖK
3263001064DOLAŞIM SİSTEMİ VE EGZERSİZE ADAPTASYON6Doç.Dr. Süleyman PATLAR
3263001065SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZE ADAPTASYON6Doç. Dr. Süleyman PATLAR
3263001068FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKTA YENİ YAKLAŞIMLAR6Doç.Dr.Evrim ÇAKMAKÇI
3263001069EGZERSİZDE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ADAPTASYONLAR6Doç.Dr.Evrim ÇAKMAKÇI
3263001072SPORDA BESLENME İLKELERİ6Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
3263001073SPORDA ERGOJENİK YARDIM6Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
3263001074HAREKET EĞİTİMİ VE BECERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ6Doç.Dr.Evrim ÇAKMAKÇI
3263001075EGZERSİZDE SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİ ÜZERİNE HORMONAL ETKİ6Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
3263001078EGZERSİZ METABOLİZMASI6Yrd.Doç.Dr. Sultan HARBİLİ
3263001079ANTRENMAN BİLİMİ6Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3263001008MOTORİK ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN METODLARI6Doç.Dr. Hasan AKKUŞ
3263001012SPORTİF PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG6Doç.Dr. Hasan AKKUŞ
3263001022SPORDA BAŞARININ KISTASLARI6Yrd. Doç. Dr. Ahmet SANİOĞLU
3263001028ÇOCUK VE GENÇLERDE TEMEL ANTRENMAN PRENSİPLERİ6Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
3263001031KOORDİNATİF YETENEKLER VE SPORTİF TEKNİK6Doç.DR. Halil Taşkın
3263001035SPOR BİYOMEKANİĞİNDE HAREKET ANALİZİ6Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
3263001053KONDİSYON VE ANTRENMAN YÖNTEMLERİ6
3263001056MAKSİMAL VE SUBMAKSİMAL AEROBİK KAPASİTE ÖLÇÜM PROTOKOLLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ - 16Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
3263001058SPORDA ANABOLİK ANDROJENİK STEROİD KULLANIMI-16Doç.Dr.Sefa LÖK
3263001061HAREKET SİSTEMİ VE EGZERSİZ6Doç.Dr.Sefa LÖK
3263001063EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ6Doç.Dr. Süleyman PATLAR
3263001066PSİKOMOTOR GELİŞİM6Öğr.Gör.Dr. Adem CİVAN
3263001067EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-I6Öğr.Gör.Dr. Adem CİVAN
3263001070ÇOCUK VE FİZİKSEL AKTİVİTE6Doç.Dr.Evrim ÇAKMAKÇI
3263001071FONKSİYONEL FİTNES6
3263001076SPORDA VÜCUT SIVI METABOLİZMASI VE PERFORMANSA ETKİSİ6Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
3263001077SPORDA TERMOREGÜLASYON METABOLİZMASI VE PERFORMANSA ETKİSİ6Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE