SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Kağan KARABULUT

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. İ. İlknur UYSAL

Farabi Koordinatör: Yrd. Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN

Amacı: Lisansüstü öğrencilerine insan vücudunun sistematik olarak normal şeklini ve yapısını öğretmek, vücudu oluşturan organları tanıtmak ve bu organlar arasındaki yapısal, fonksiyonel ve komşuluk ilişkilerini kurmasını, edindiği temel anatomik bilgilerin klinikte kullanımı hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dersler teorik dersler ve pratik uygulamalar olarak iki grupta verilmektedir. Teorik derslerde, insan vücudunu sistemlere göre ayırarak teorik dersler ile normal vücut yapısı öğretilir, varyasyonlar ve bunların kliniğe yansımaları hakkında bilgi verilmekte, pratik uygulamalarda ise teorik derslerde öğrendiklerini maket, kemik ve kadavra üzerinde inceleme imkanı tanınmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Tıp Fakültesi, - Diş Hekimliği Fakültesi, - Sağlık Bilimleri Fakültesi (hemşirelik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü), Fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi 4. maddede adı geçen fakültelerin anatomi bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.