SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ameliyathane_hizmetleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Ameliyathane Hizmetleri alanında, temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir.
P.Ç.2 Ameliyathane Hizmetleri alanında temel düzeyde araç ve gereçlerin kullanımı hakkında bilgiye sahiptir.
P.Ç.3 Alan terminolojisini etkin kullanabilir
P.Ç.4 Ameliyathane Hizmetleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
P.Ç.5 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.6 Alanı ile ilgili teknolojileri kullanır.
P.Ç.7 Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alır.
P.Ç.8 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
P.Ç.9 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
P.Ç.10 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
P.Ç.11 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilir.
P.Ç.12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
P.Ç.13 Ameliyat öncesi ve sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri kullanıma hazır hale getirebilir
P.Ç.14 Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilir.
P.Ç.15 Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
P.Ç.16 Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.