ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DAMLA TOPLULUĞU

AKADEMİK DANIŞMANI:  Yrd. Doç. Dr. Emel FİLİZ

 

BAŞKANI                        : Rumaysa Buse ORUÇ

 

İLETİŞİM                         :  

 

KURULUŞ TARİHİ          : 07.03.2017

 

AMAÇLARI                     :

 1- Topluluk, üniversite kavramının sadece mevcut müfredat, akademik kadro ve               öğrencilerden oluşmadığı düşüncesiyle üniversitemizin, köklü eğitim kurumlarındakine benzer bir üniversite ruhu geliştirmesine yardımcı olmak, ayrıca buna bağlı olarak üniversitenin asıl amacı olan bilimsel araştımalar yapma konusunda çalışmak;

2- Üniversite öğrencilerinin daha özgür düşünebilmesi için gereken altyapının kültür ve sosyalleşme boyutuna katkıda bulunmak 

3- Üniversitedeki arkadaşları mesleki, sosyal, kişisel, teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerek sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak;

4- Selçuk üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek ve tüm Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Selçuk Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır;

5-  Topluluk bu amaçla üniversite yönetimi nezdinde her türlü girişimde bulunur, toplantılar, geziler, gösteriler, sportif faaliyetler, sergileyer, düzenleyebilir, yayında bulunabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir;

6- Türkiye’de ve dünyada gelişen ekonomik, siyasal, kültürel vb. Olayları takip ederek Selçuk Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirme ve bu amaçla seminerler düzenlemek;

7- Selçuk Üniversitesi öğrencilerini kucaklayacak toplantılar düzenlemek, öğrencilerin kaynaşması için geziler düzenleyerek bilgi alışverişini kolaylaştırmak;

8- Cumhuriyetin laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesi ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler, gençlik örgütleri ve STK’ lar arasında yakınlaşma, dayanışma ve iş birliği yapmak

9- Ekonomik, kültürel, güncel olaylar üzerinde durarak üyeleri bilgilendirmek. Aynı zamanda, ülkemiz ve dünyanın genel durumunu tartışan güncel, kültürel, aktüalite içerikli bir dergi çıkarmak ve bunu içeriğinde üyelerimizin ve bize bu yönde katkıda bulunmak isteyenlerin yazılarına yer vermek.