ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AKIL TERİ TEFEKKÜR TOPLULUĞU

AKADEMİK DANIŞMANI:  Doç. Dr. Murat ARICI

BAŞKANI                        : Hatice DEMİRAY

 

İLETİŞİM                         :  demiray_5151@hotmail.com  Twitter: @Akilteritefekkr

İnstagram: akilteritefekkur    Facebook:Akilteritefekkur

 

KURULUŞ TARİHİ          : 08.03.2017

 

AMAÇLARI                     : Bilinçli ve şuurlu bir neslin öncüleri olmaktır.

            İnsanı diğer canlılardan ayıran yegâne özelliği akledebilme yeteneğidir. Düşünme! Sorgulama! Araştırma! Delil isteme! Kısacası bilinçli olma, itaat et, körü körüne inan, bağlan, teslim ol, iradeni ve aklını teslim et diyen her türlü çağrının karşısına, akledebildiğin kadar insansın çığlığıyla dikilen şahsiyetler olmak ve tüm insanlık ailemizi buna teşvik etmektir.

            Akletmek, anlamak ve kavramak; olaylar arasında bağ kurabilmektir. Düşünebilmek ve akledebilmek için okumak ilk gereksinimdir. Okumak bir takım sembollerden anlamlar çıkartma işlemidir, doğrudur. Fakat bu gün insanlık ailemiz okumak denildiğinde yalnızca insan eliyle oluşturulmuş işaretlerden anlam çıkartmayı algılamaktadır. Daha geniş anlamıyla okumak arasında bağ kurulacak olayları algılamaktır. Amacımız, okumaktan kastın, öncelikle kendini, insanları, canlıları, tüm varlığı ve kâinatı okumak olduğu bir bilinci inşa edebilmektir.

            Kâinatı ve içerisindeki tüm varlıkları okumaktaki amacımız ise; kâinattaki iradesiz varlıkların, kusursuz ve mükemmel düzeninin kaynağından beslenerek, insanlığın yaşantısını aynı mükemmelliğe eriştirmek için akıl teri dökmek, bir arpa boyu da olsa yol kat edebilmektir.

            Doğru düşünülüp, doğru yaşanıldığı zannıyla yanlış yolda yürünülen bu çağda, insanları kendilerini ve eylemlerini sorgulamaya, durup düşünmeye teşvik etmekte amaçlarımızdandır.

            Bu uğurdaki ilk hedefimiz insanlık ailesinin kardeşliğini onarmak, yeniden inşa etmek, insanlığı sevgi, saygı, samimiyet, merhamet, hoşgörü, sağduyu, empati duyguları ile yeniden mayalamaktır. Tüm insanlara din, dil, ırk, mezhep, meşrep, ideoloji gözetmeksizin, insanlık ailemizin fertleri gözüyle bakmaktır. Kendisi gibi görünmeyeni, düşünmeyeni, olmayanı ötekileştiren bir topluluk olmak yerine, insanları selamın, barışın, huzurun, güvenin, adaletin, mutluluğun, temel ve değişmez doğrularında bir araya getiren bir topluluk olacağız.

            Biz denildiğinde aklına grubu, takımı, fırkası, partisi, cemaati, mezhebi, ırkı, dini, ülkesi, bölgesi, şehri, derneği, vakfı, değil dünya gemisinin yolcuları olan insanlık ailesi gelen insanlar olmak için bir aradayız. Bölücü, ayrıştırıcı, ötekileştirici bütün söylemlerden arınıp yekpare bir yapı gibi insanlık, şeref ve onuruna yakışmayan her türlü eylem ve söylem ile en güzel şekilde mücadele etmeyi de kendimize görev biliriz.

            Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek içerisindeki insanları bilinçli ve şuurlu şahsiyetler olarak yetiştirmekten geçer. Bu yüzden öncelikle kendimizi ve yakın çevremizi bilinçli şahsiyetler olarak yetiştirmeli ve daha sonra, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizi buna teşvik etmeliyiz.

Amaçlarımızı yerine getirebilmek için

·         Haftalık öğrenci buluşmaları düzenleriz.

            Bu öğrenci buluşmalarında, belirlenen konularda araştırmalar yapıp, birbirimize sunumlar yaparak hep birlikte tefekkür edip, akıl teri dökeriz. Bu buluşmalarda herkes görüşünü, düşüncesini, doğru bildiklerini özgürce ortaya koyar. Bu bizlere; olaylara kardeşlerimizin gözünden bakma yeteneği kazandırır, bakış açımızı genişletir, iletişim becerilerimizi artırır, farklı görüşlere bakış açılarına karşı saygılı ve hoşgörülü olmayı öğretir.

·         Konferanslar düzenleriz.

            Bu konferansları düzenlemekteki amacımız kitlesel anlamda insanları sorgulamaya ve bilinçli olmaya davet etmektir.

·         Kitap kritikleri düzenleriz.

            Her kitap okumaya ve üzerine düşünmeye değerdir. Kitaplar insanların bakış açılarını genişleten, okuyucuya yazarın gözünden hayata ve olaylara bakabilmeyi sağlayan pencerelerdir. Beşerin yazdığı kitapları kâinat kitabının kelimeleriyle kıyaslayarak her yazılan doğrudur, algısını sorgulatmayı amaçlarız.

           

Ayrıca amaçlarımız doğrultusunda her türlü sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek yaşanılabilir bir dünya için, insanlık ailemizin refah huzur ve barışı için elimizden geleni yapmayı görev biliriz.