ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İNOVATİF DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

AKADEMİK DANIŞMANI:  Öğr. Gör. Süha SÜZEN

 

BAŞKANI                        : Şükran Pınar AYDOĞDU

 

İLETİŞİM                         :   pinar.aydugdu@hotmail.com

 

KURULUŞ TARİHİ          : 01.11.2016

 

AMAÇLARI                     : İnovatif Düşünce Topluluğu öncelikli olarak endüstri ürünleri tasarımı disiplini ile bağlantılı bölümleri bir araya toplayarak bilgi alışveriş yapılmasını sağlamak.

Tasarım bienallerinde, söyleşilerde fuarlarda üniversitemizi ve endüstri ürünleri bölümünü temsil etmek.

İnovasyon, tasarım, Ar-Ge, Ür-Ge, bilişim teknolojileri, pazarlama, ergonomi gibi alanlarda konferanslar vererek üyelerin mesleki hayatlarında yeterli bilgilere sahip olmasını sağlamak.

Konya’daki sanayi potansiyelini kullanarak üyelerimizin fabrika ve sektör hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Çeşitli workshoplar yaparak mesleki anlamda üyelerimize katkıda bulunmak.

Üniversitemizde öğrenim gören farklı bölümlerden üyeler toplayarak ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmek.
 

İnovatif düşüncenin temelini, hayal etme yetisi yani imgelem oluşturmaktadır. Hayal gücü, imajinasyon (imagination) kavramlarına karşılık gelen İmgelem kavramı topluluğumuzun temel motivasyonunu ifade etmektedir. Topluluğumuz, kurumsal isminin yanı sıra İmgelem ismi ile de temsil edilecektir.