ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BELDE-İ MUHAYYERE TOPLULUĞU

AKADEMİK DANIŞMANI:  Arş. Gör. Melikşah AYDIN

 

BAŞKANI                        : Ensar YUKARIPINAR

 

İLETİŞİM                         :  0 546 416 51 45

 

KURULUŞ TARİHİ          : 03.11.2016

 

AMAÇLARI                     : 

  1. Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; kişilerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak ve hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek…
  2. Amaca ulaşmak için konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar,  gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek. 
  3. Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd,dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.
  4. Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek. 
  5. Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak 
  6. Üniversitedeki gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak
  7.  Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak. Doğal kaynakların hor kullanılması ve kirletilmesine karşı mücadele etmek. 
  8. Topluluğun gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.