ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KÜLTÜREL MİRAS ve TURİZM TOPLULUĞU

 

AKADEMİK DANIŞMANI: Arş. Gör. Dr. Alaattin BAŞODA

 

BAŞKANI                        : Hasan AVCI

 

İLETİŞİM                         :  hsnavci00@gmail.com

 

KURULUŞ TARİHİ          : 02.04.2015

 

AMAÇLARI                     : Kurulmadaki temel amacımız öğrencilerimizin bir birey olduklarının bilincinde olmalarına yönelik faaliyetlerde bulunarak sosyo-kültürel çalışmalarla turizm sektörüne erken atılımlarını sağlamaktır. Uluslararası kongreler, etkinlikler, yazarlara yönelik seminer, panel ve eğlendirici faktörlerle sektöre teşviklerini sağlamaktır. Öğrenciler topluluk bünyesinde çalışmalarla, toplumda aktif bir rol üstlenmelerini başarmasını sağlamak.

            Gezi ve benzeri etkinliklerle de mezuniyet sonrası sektörde atılımcı olabilmesi için gerekli çalışmalar ve fikir alışverişine ortam oluşturmaktır