ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KOPGENÇ TOPLULUĞU

 

AKADEMİK DANIŞMANI: Yrd. Doç .Dr. Mehmet ŞAHİN

 

BAŞKANI                        : Berkan YILMAZ              

                          

İLETİŞİM                         :  0 541 858 3098

                                           

KURULUŞ TARİHİ          :  05.03.2015

 

AMAÇLARI                     :

 • KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak,
 • Üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak için projeler üretmek ve sosyal aktiviteler düzenlemek,
 • Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla eğitim, seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek,
 • Öğrencilerin meslek hayatlarını tanıması amacıyla teknik ve resmi geziler düzenlemek,
 • KOP İdaresinde yapılacak işbirlikleriyle AB Projeleri başta olmak üzere bakanlık projeleri hazırlamak, üniversitemiz öğrencilerine ve bölge gençlerine yurtdışı imkânı sunmak,
 • Sosyal medya üzerinden üniversitemiz ve KOP İdaresi nezdinde hazırlanan projeler başta olmak üzere, AB projeleri ve Bakanlık projelerinin duyurulması yoluyla bölgesel ve ulusal çapta gençlere yönelik farkındalığı artırmak,
 • KOP Bölgesi üniversiteleri arasında ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapmak,
 • UNİKOP ile sanayi kuruluşları, dernekler ve odalar arasında öğrencilerin kişisel gelişimleri, kariyerleri ve eğitimlerine katkı sağlayacak ortak faaliyetler düzenlemek,
 • Bölge genelindeki toplumsal huzur ve güven ortamının oluşması ve sağlıklı bir nesil için gençleri kötü alışkanlıklardan (sigara, alkol, uyuşturucu vb.) koruyacak ve uzaklaştıracak etkinlikler yapmak için komisyon kurmak
 • Üniversitemiz bünyesinde ki yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve bölgeye adaptasyonunu sağlamak için topluluk içi komisyon kurmak ve kültür etkinlikleri düzenlemek,
 • Bölgenin özellikle kırsal kesimlerindeki orta öğretim öğrencilerini üniversite kampüslerine davet ederek öğrencilerde yükseköğretimde okuma farkındalığını artırmak.