ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İLETİŞİM TOPLULUĞU

 

AKADEMİK DANIŞMANI      : Prof.Dr.Süleyman KARAÇOR 

 

BAŞKANI                              : Aslıhan HÖKENEK

 

İLETİŞİM                               : 

 

KURULUŞ TARİHİ                : 10.12.2013

 

AMAÇLARI                           :

       İletişim topluluğu (İLET), iletişimin tüm boyutları üzerine faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. Küresel ölçekte toplumsal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün önemi artan ve hızlı değişen iletişim olgusu, yaratıcılık, strateji, fikir, yönetim ve organizasyon gibi anahtar kavramları içinde barındırmaktadır. Buna bağlı olarak topluluk, iletişim kapsamı içerisine giren marka iletişimi, pazarlama iletişimi, tüketim davranışları, kurumsal iletişim, siyasal iletişim, kitle iletişimi, kişisel iletişim, görsel-işitsel iletişim, teknolojik iletişim, iletişim araştırmaları alanlarında strateji, fikir, yaratıcılık, sanat, yönetim ve organizasyon içeren faaliyetlerin yürütülmesini hedeflemektedir. Topluluk amacına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan faaliyetler topluluk katılımcılarını iletişim becerileri, iş zekası, strateji ve fikir oluşturma, yaratıcılık, sanat yönetim ve organizasyon bağlamında geliştirmeyi hedeflemekte ve bu alanlara odaklanmaktadır. Topluluğun tüm faaliyetlerinin ve çıktılarının alana ilgi duyabilecek her alandan katılımcıya ve topluluk üyelerine geleceğe dönük sürdürülebilir katkı sağlaması amaçlanmaktadır.   

Topluluğun iletişim faaliyet alanları aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-          Seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar

-          Ağ (network) oluşturma etkinlikleri

-          Uygulamalı deneyimsel etkinlikler

-          Topluluğun görsel ve yazılı yayınlarının üretilmesi, basılması ve dağıtımı

-          Yarışmalar, atölye çalışmaları vb. etkinlikler

-          Tüm faaliyetlerin ve çıktılarının ve üretilen bilgilerin tüm iletişim kanalları ve özellikle teknolojik kanallarda paylaşım, yayım ve yönetimi (sosyal medya ağları, web ortamları vb.)