ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ORGANİZASYON VE TANITIM TOPLULUĞU

 

AKADEMİK DANIŞMANI      : Arş. Gör. Dr. Emre Osman OLKUN

 

BAŞKANI                             : Tuğçe KARABAĞ

 

İLETİŞİM                              :  

 

KURULUŞ TARİHİ                : 15.01.2007

 

AMAÇLARI                          : 

-Topluluğumuz tüm faaliyetlerinisıkı bir işbirliği ve işlevsel bir ekip yapısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine sadakatten ayrılmadan, tam bir demokratik anlayışla gerçekleştirir.

-Selçuk Üniversitesi Organizasyon ve Tanıtım Topluluğu üyelerini takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirilmesini sağlamak, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazandırmak amacıyla eğitir. Bu sayede, üyelerinin akademik bilgi ve becerilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirmelereni imkan sunmak; öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmalarını sağlamak amacındadır.

-Selçuk Üniversitesi Organizasyon ve tanıtım Topluluğu, üniversitemiz öğrencileri arasında "Sosyal Sorumluluk" bilincinin yerleşmesini sağlamak amacıyla, Kurumsal Sosyal Sorumluluk odaklı projeler üreterek toplumsal yaşama katkı sağlamayı hedefler.

-Selçuk Üniversitesi Organizasyon ve tanıtım Topluluğu,  Selçuk Üniversitesinin "Değişen ve Değiştiren Üniversite" misyonunu destekleme amacıyla öğrencileri ve toplumu bilgilendirmek için alanlarında tanınmış Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütür.

-Selçuk Üniversitesi Organizasyon ve tanıtım Topluluğu salt faaliyet yapma amacından öte, organizasyonel açıdan eğilimli profesyonal üyeler yetiştirme ve deneyimli ikipler kurma amacındadır. Bir organizasyonun tüm safhaları konusunda eğitilecek üyeler bu üyelerden oluşturulacak ikipler sayesinde organizasyonlar düzenlenir. Faaliyetler, ekiplerin eğitimlerini uygulaması, deneyim kazanması ve becerilerini sınaması amacına hizmet eder.

-Topluluğumuzn, üniversitemizin "tanıtımına" yönelik amacı "Selçuk Üniversitesinin dış basında adını en iyi şekilde duyurmak amacıyla faaliyetlerimizde çeşitli yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, Selçuk Üniversitesinden ülkeye uzanan bir akış sağlamaktır."

-Topluluğumuzun "organizasyon" etkinlikleriyle dört türlü faaliyet alanında icraaat gösterme hedefindedir; a) Konferans/Seminer Organizasyonları,

b) Tiyatro /Sergi / İmza Günü vb. Sanat Organizasyonları,

c)Konser Organizasyonları,

d)Spor Organizasyonları,

-Topluluğumuz, Selçuk Üniversitesi toplulukları veya diğer üniversite topluluklarıyla kollektif çalışmalar oluşturma; topluluklar arası ortak faliyetlerin organizasyon boyutunu üstlenme niyetindedir. Dış topluluklarla yürütülecek ortak faaliyetlerle, Selçuk Üniversitesi adına ve kimliğini en iyi şekilde tanıtma arzusu içerisindedir.

-Organizasyon ve Tanıtım Topluluğu yerel veya ulusal organizasyon şirketleriyle ortak faaliyetler düzenleyebilir, kolektif çalışmalarda yer alabilir.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü  (Organizasyon ve Tanıtım Topl.-Ortaya Karışık Tiyatro Topl.-Müzik Topl.)

 

 

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü  (Organizasyon ve Tanıtım Topl.-Ortaya Karışık Tiyatro Topl.-Müzik Topl.)