MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Malzemelerde Hasar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1219726 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa Serdar KARAKAŞ
Koordinator E-mail skarakas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Mustafa Serdar KARAKAŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders: hasar oluşumunun anlaşılmasını yorulma, aşınma, korozyon, sürünme ve diğer mekanik hasarlardaki etkin hasar mekanizmalarını hasar analizinde takip edilecek adımları, metalografik ve fraktografik çalışmaları kapsamaktadır. Aşırı yük, yorulma, darbe ve sürünme hasarlarındaki mekanizmalar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bu dersin başlıca amacı hasar analizinde uygulanan yöntemler ve mekanizmalar hakkında genel bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Kırılma, Kırılma türleri, Sünek kırılma W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009.
2 Gevrek kırılma, Klivaj ve tanelerarası kırılma W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
3 Kırılma mekaniği, Gerilme yığılması, Griffith kriteri, Kırılma tokluğu W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
4 Kırılma mekaniği (devam), Örnek problemler W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
5 Seramiklerin fraktografisi W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
6 Darbe deneyi, Sünek-gevrek geçişi W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
7 Sünek-gevrek geçiş sıcaklığı, Sünek-gevrek geçiş sıcaklığını etkileyen metalurjik faktörler W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
8 Yorulma, Wöhler eğrisi, Yorulma olasılık eğrileri W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
9 Yorulmada çatlak oluşumu ve ilerlemesi W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
10 Arasınav
11 Kumul izleri ve ince yorulma çizgileri, Paris-Erdogan denklemi Yorulmayı etkileyen çevresel etkenler, yorulmaya karşı tasarım W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
12 Sürünme, Kararlı-hal sürünmesi, Sürünmeye gerilme ve sıcaklığın etkisi W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
13 Sürünme mekanizmaları, Doğrusal-viskoz sürünme, Üssel-ilişkili sürünme W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
14 Yayınma sürünmesi, Dislokasyon sürünmesi, Nabarro Herring ve Coble sürünmeleri W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
15 Larson-Miller parametresi, Yüksek sıcaklık alaşımları W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction (8. Baskı), John Wiley & Sons, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : 5 10
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 30
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 5 2
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bir hasarın analizine metodolojik yaklaşır. 4
D.Ö.Ç. 2 Mühendislik bileşenlerinde sıklıkla rastlanan hasar türlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Hasarlı bir bileşeni inceleyerek hasar oluşum nedenini tespit edebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Çeşitli hasar türlerine karşı çözümler geliştirebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20