MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1219704 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ü. Mustafa KOCABAŞ
Koordinator E-mail mustafakocabas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr.Öğr.Ü. Mustafa KOCABAŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Gökhan ARICI
Dersin Amacı Bu dersin amacı lisans öğrencilerine metalik malzemelerde meydana gelen korozyonun oluşum mekanizmalarını, korozyon türlerini vermek ve korozyondan korunmak için gerekli tedbirlerin alınmasını ve de uygun malzeme seçimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay ve problem çözme yöntemleri ile gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyondan kaynaklanan ekonomik kayıplar FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
2 Korozif ortamlar FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
3 Korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyon hücresi, korozyon oluşumu FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
4 Polarizasyon ve türleri, hidrojen aşırı potansiyeli, korozyon hızına polarizasyonun etkisi FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
5 Pasiflik, korozyon hızı hesaplama metotları FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
6 Korozyonun sınıflandırılması ve türleri, homojen korozyon, galvanik korozyon FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
7 Aralık korozyonu, oyuklanma korozyonu, Filiform korozyon FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
8 Ara sınav
9 Seçimli korozyon, Erozyon korozyonu, kavitasyon korozyonu, fretaj korozyonu FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
10 Taneler arası korozyon, gerilmeli korozyon, korozyonlu yorulma, FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
11 Hidrojenle bozulma, mikrobiyolojik korozyon ve yüksek sıcaklık korozyonu FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
12 Korozyondan korunmanın ilkeleri, ara yüzeyle ilgili tedbirler, korozyon kontrolünde kaplamaların önemi FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
13 Katodik ve anodik koruma FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
14 Korozyonda malzeme seçiminin ilkeleri FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
15 Ortamla ilgili tedbirler tasarım aşamasında alınacak tedbirler FONTANA M.G.,Corrosion Engineering, Third Edition, McGraw-Hill,1986.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Korozyonun tanımını ve ekonomik boyutunu değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 2 Korozif ortamları ve korozyonun elektrokimyasal temellerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Korozyona etki eden değişkenleri tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Korozyon türlerini teşhis eder ve korozyon türlerinin önleme yollarını yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 5 Korozyondan korunmanın ilkelerini kavrar 3
D.Ö.Ç. 6 Katodik ve anodik koruma yöntemlerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 Korozyon kontrolünde malzeme seçiminin ilkelerini kavrar 3
D.Ö.Ç. 8 Korozyon kontrolünde ortamla ilgili tedbirleri ve malzeme tasarımının ilkelerini kavrar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20