MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   METALURJİ VE MALZ. MÜH. UYGULAMALARI-I-
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1219701 3,00 / 3,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ
Koordinator E-mail akhasan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. İ. Cihan KAYA
Dersin Amacı Uygulama-1 dersinin amacı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans son sınıf öğrencilerinin ilgi alanları çerçevesinde belirlenecek bir konuda teorik veya deneysel çalışma, problem tanımlama, kaynak tarama, veri alma ve bu verileri analiz ederek tanımladığı problemleri çözümleyip tüm sürece ilişkin değerleri yazılı ve sözlü raporlayabilme beceri ve yetkinliğini kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1-Anlatım,2-Soru-Cevap, 3-Tartışma,4- Gösterip Yaptırma, 5-Benzetim, 6-Beyin Fırtınası, 7-Deney/Laboratuvar, 8-Bireysel/Grup Çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Uygulama konusunun belirlenmesi
2 Konu hakkında literatür taraması ve derlenmesi Proje konusu literatürü
3 Konu hakkında literatür taraması ve derlenmesi Proje konusu literatürü
4 Problemin tanımlanması, yöntem seçimi Proje konusu literatürü
5 Deney sürecinin belirlenmesi
6 Deney düzeneğinin hazırlanması
7 Deney düzeneğinin hazırlanması
8 Arasınav
9 Gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi
10 Toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi Proje konusu literatürü
11 Toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi Proje konusu literatürü
12 Sonuç raporunun yazılması
13 Sonuç raporunun yazılması
14 Proje sunumu hazırlanması
15 Proje sunumu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 10 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : 1 10 - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 10
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İlgili konuda kaynak taraması yapar ve derler. 4
D.Ö.Ç. 2 Problem tanımlayı, çalışma programı hazırlamayı öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Kişisel sorumluluk alarak çözüm önerileri sunar buna uygun deney düzeneğini kurar. 4
D.Ö.Ç. 4 Gerekli test ve uygulamaları yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 Sonuçları değerlendirir ve çözümler. 4
D.Ö.Ç. 6 Tüm süreçleri yazılı ve sözlü raporlama becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Bireysel veya grup çalışması yeteneğini kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20