MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ-I-
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1219515 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Ali AKGÜN
Koordinator E-mail aakgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mühendis adaylarına ekonomi ve işletme konusunda paranın zaman değerini ve yatırım projelerinin nakit akışlarının analizini göstermek ve farklı yatırım projelerinin karşılaştırılmasında kullanılacak metotları anlatmak ve bu konularda uygulama yapılmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mühendislik Ekonomisi Kararları ve Temel Kavramlar MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
2 Maliyet Kavramları ve Analizleri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
3 Para- Zaman İlişkileri ve Nakit Akımlarının Mukayesesi MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
4 Proje Tutarının Hesaplanması, Projeye Nakit Girişlerinin Hesaplanması, Amortismanlar ve VErgiler MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
5 Proje Değerleme Metodları MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
6 Proje Değerleme Metodları MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
7 Proje Değerleme Metodları MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
8 Vize Sınavı
9 Değerleme Metodlarının Kullanılması ile İlgili Özel Durumlar MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
10 Yenileme Yatırımları MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
11 Belirsizlik ve Risk Analizleri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
12 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
13 Sermaye Maliyeti Analizleri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
14 Projelerin Milli Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prensipler ve Uygulamalar, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
15 Uygulamalar MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Çözümlü Problemler, Prof. Dr. Osman OKKA, Nobel Yayın Dağıtım, 2006
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mühendislik Ekonomisi kavramı ve ilgili kararların öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Maliyet kavramları ve davranışlarının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Para yönetimi ve paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamaların yapılması becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Yatırım ilkelerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Yıllık eşdeğer analizi uygulama becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Bugünkü değer analizi uygulama becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Geri Ödeme Süresi analizi becerisi 4
D.Ö.Ç. 8 İç Getiri Oranı Kriteri hesaplamalarının yapılması becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Amortisman hesaplamalarının yapılması becerisi 4
D.Ö.Ç. 10 Proje nakit akışları, enflasyon ve proje nakit akışlarına etkisinin hesaplamalarının yapılması becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20