MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   METALURJİ KİNETİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1219320 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ozlem ALTINTAS YILDIRIM
Koordinator E-mail altintas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ozlem ALTINTAS YILDIRIM
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı malzemelerdeki atom seviyesindeki kinetik işlemlerle teorik bilginin birleştirilmesidir. Bu ders katı-hal faz dönüşümlerinin çeşidi, kinetiği ve mekanizmaları, yayınım mekanizması ve yayınım hesaplamaları için gerekli teknikleri konularını kapsamaktadır. İstatiksel mekanik ve atomistik yaklaşım, yayınımdaki süreklilik yaklaşımı ve gaz-katı, sıvı-katı ve katı-katı ara yüzeylerindeki yayınım ders kapsamında işlenilecek konulardır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bu ders sadece yüz yüze öğretim şeklinde yürütülecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatiksel mekanik ve atomistik yaklaşım: Reaksiyon hızı, aktivasyon enerjisi ve Boltzman dağılımı S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
2 Atomistik yayınım yayınım mekanizması, oluşum ve taşınma enerjisi, itici güç, serbest hareket, yayınım katsayısı S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
3 Fickin birinci ve ikinci kanunu S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
4 Yayınımdaki süreklilik yaklaşım: Dengedeki durum- dengesiz durum karşılaştırılması S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
5 Yayınım eşitliklerinin dengedeki durum için çözümleri S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
6 Yayınım eşitliklerinin dengesiz durum için çözümleri S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
7 Değişken D sabiti S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
8 Arasınav
9 Metal ve alaşımlardaki yayınım S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
10 Çok bileşenlilerde yayınım S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
11 Hareketli ve hareketsiz akışkanlarda yayınım S. Aydın, Metalurji Kinetiği Ders Notları, İTÜ, 2002
12 Düzenli alaşımlardaki yayınım F. Habashi, Kinetics of Metallurgical Process, Metallurgie Extractive Quebec, 1999
13 İyonik kristallerde yayınım F. Habashi, Kinetics of Metallurgical Process, Metallurgie Extractive Quebec, 1999
14 Faz dönüşümü ve katılaşma kinetiği F. Habashi, Kinetics of Metallurgical Process, Metallurgie Extractive Quebec, 1999
15 Katı-katı reaksiyon süreçleri, sinterleme ve tane büyümesi kinetiği F. Habashi, Kinetics of Metallurgical Process, Metallurgie Extractive Quebec, 1999
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : 4 5
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci malzemelerdeki çeşitli yayınım mekanizmalarını tanımlayabilir ve yorumlayabilir. 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenci malzeme bilimindeki yayınımla ilgili matematik problemlerini çözebilir 4
D.Ö.Ç. 3 Malzemelerdeki gaz-kati, sıvı-kati ve kati-kati faz dönüşümlerinin kinetik ve termodinamiğini anlayabilme 4
D.Ö.Ç. 4 Malzeme mühendisliğinde faz dönüşümlerini uygulayabilme 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenci özellikle nano boyutta malzemenin boyutundaki değişiminin yüzey enerjisi, gerinim değeri ve hacimsel özelliklerine etkisini tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 6 Öğrenci yayınımlı ve yayınımsız taşınımları tanımlayabilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20