MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MATEMATİK-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1219101 4,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet YILDIRIM
Koordinator E-mail metalurji selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
-Sözlü anlatım -Örnek problem çözümü -Ödev -Quiz
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kümeler, Mutlak Değer ve Özellikleri,Eşitsizlikler, Doğrunun ve Çemberin Analitik İncelenmesi Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
2 Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar (Kuvvet, Polinom, Mutlak Değer Fonk.), Trigonometrik ve Ters Trigonometrik fonksiyonlar,Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Fonksiyonlar Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
3 Limit Kavramı, Sağ ve Sol Taraflı Limitler, Belirsiz Şekiller, Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
4 Fonksiyonlarda Süreklilik,Sürekli Fonksiyonların Özellikleri ( Aradeğer Teoremi, Mutlak Maks, Min, Yerel Maks, Min tanımları ) Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
5 Türev kavramı, Türev Alma Kuralları Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
6 Yüksek Mertebeden Türev, Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
7 Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Logaritma Fonksiyonunun Türevi, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonların Türevi Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
8 ARASINAV
9 Parametrik Denklemleri Verilen Fonksiyonların Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
10 Türevin Geometrik anlamı, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkav ve Konveks Fonksiyonlar, Dönüm Noktaları Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
11 Maksimum ve Minimum Kavramları , Maksimum ve Minimum Problemleri , Taylor Teoremi,Belirsiz Şekiller ( L Hospital Kuralı ) Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
12 Belirsiz Şekiller ( L Hospital Kuralı ) Devam, Diferensiyel Kavramı Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
13 Kutupsal Koordinatlar, Asimptotlar Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
14 Eğri çizimleri Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
15 Eğriler Arasındaki Alan Balcı, Mustafa Genel Matematik , Balcı Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Küme ve sayı kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder. 3
D.Ö.Ç. 4 Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır. 3
D.Ö.Ç. 5 Türev kavramını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 6 Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 7 Türevle ilgili teoremleri yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 8 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar. 4
D.Ö.Ç. 9 Eğri çizimlerini açıklar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20