MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. HASAN AKYILDIZ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ.
E-Mail :  akhasan selcuk.edu.tr
Telefon : +90 332 223 2204
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fak., Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. B1 Blok, No 154,Kampus, 42075, Selçuklu, Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi20022009
North Carolina State University20092010
Selcuk Üniversitesi2011 

  Akademik Yayınlar:

Yayınlar/Publications:

16- Sami Dursun, İsmail Cihan Kaya, Volkan Kalem, UV/Visible Light Active CuCrONanoparticle-SnO2 Nanofiber p-n Heterostructured Photocatalyst for Photocatalytic Applications, Dalton Transactions, DOI: 10.1039/C8DT02850H, 2018, (SCI)

15- Öznur Küçük, Seda Teber, İsmailCihan Kaya, Hasan Akyıldız, Volkan Kalem, "Photocatalytic activityand dielectric properties of hydrothermally derived tetragonal BaTiO3 nanoparticlesusing TiO2 nanofibers" Journal of Alloys andCompounds", 765, 82-91, 2018 (SCI)

14-İsmail Cihan Kaya, Seçkin Akın, HasanAkyıldız, Savaş Sönmezoğlu, "Highly efficient tandem photoelectrochemicalsolar cells using coumarin6 dye-sensitized CuCrO2 delafossite oxideas photocathode", Solar Energy, 169, 196-205, 2018 (SCI)

13-İsmail Cihan Kaya, Hasan AKYILDIZ,"Production and Characterization of Magnesium-Doped Copper Chromite Fibers", Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science,DOI:10.1002/pssa.201700795, 2017 (SCI)

12- İsmail Cihan Kaya, Mehmet AlperSevindik, Hasan AKYILDIZ, "Characteristics of Fe- and Mg-doped CuCrO2nanocrystals prepared by hydrothermal synthesis", Journal of MaterialsScience: Materials in Electronics, 27 (3), 2404–2411, 2016 (SCI)

11- Çetin Çağla, Akyildiz Hasan,"Production and acterization of CuCrO2nanofibers",Materials Chemistry and Physics, 170, 138-144, 2016 (SCI)

10- Kaya, İ.C. , Çetin, C., Aydin, H.S.,Katircioğlu, Z., Büyükbekar, B.Z., Yavuz, M.S., Uyaner, M., Kalem, V.,Akyildiz, H. , "Production of CuAlO2 in powder, bulk andnanofiber forms”, Journal of Ceramic Processing Research, 16, 648-655, 2015(SCI)

9- Pişkin F., Akyıldız H., Öztürk T.,"Ti modified Pd-Ag membranes for hydrogen separation", InternationalJournal of Hydrogen Energy, 40, 7553-7558, 2015 (SCI)

8-Akyıldız H., "Synthesis of CuAlO2from chemically precipitated nano-sized precursors", CeramicsInternational, 41, 14108-14115, 2015 (SCI)

7- Ayshe G. Gharavi, Hasan Akyıldız, TayfurÖztürk, "Thickness Effects in Hydrogen Sorption of Mg-Pd Thin Films", Journal of Alloys and Compounds, 580, S175-S178, 2013 (SCI)

6- H. Akyıldız, T. Öztürk,"Amorf/Nanoyapılı Mg-esaslı İnce Filmlerin Hidrojen Depolama Uygulamalarıİçin Çok Elementli Kaynaklardan Üretimi", Selcuk University Journal ofEngineering, Science and Technology, 28, 1-10, 2013 (TR Index)

5- H. Akyıldız, M.D. Casper, S.M. Aygün,P.G. Lam, J.P. Maria, "Hydrothermal BaTiO3 Thin Films fromNanostructured Ti Templates", Journal of Materials Research , 26, 592-599,2011 (SCI)

4- Ç. Özgit, H. Akyıldız, T. Öztürk,"Isochronal Hydrogenation of Textured Mg/Pd Thin Films", Thin SolidFilms, 518, 4762-4767, 2010 (SCI)

3- H. Akyıldız, T. Öztürk,"Hydrogen Sorption in Crytalline and Amorphous Mg-Cu Thin Films ",Journal of Alloys and Compounds, 492, 745-750, 2010 (SCI)

2- H. Akyıldız, G. Çakmak, S. Tan, T.Öztürk, "A Screening Method for Hydrogen Storage Alloys", TurkishJournal of Engineering and Environmental Sciences, 31, 289-295, 2007 (TR Index)

1- H. Akyıldız, M. Özenbaş, T. Öztürk,"Hydrogen Storage in Mg Based Crystalline Thin Films", InternationalJournal of Hydrogen Energy, 31, 1379-1383, 2006 (SCI)


Bildiriler/Proceedings:

5- İsmail Cihan Kaya, Seçkin Akin, HasanAkyildiz, Savaş Sönmezoğlu, "Exploring on Synthesis of p-type CuCrO2Nanoparticles and Effect of Photocathode Thickness on Photovoltaic Performancein Tandem-Dye Sensitized Solar Cells", NANONG InternationalConference-Nano Science & Nanotechnology For Next Generation, August 2016,Turkey, 43-47

4- S. Tan, T. Örs, H. Akyıldız, A.F.Kalcıoğlu, T. Öztürk, "Synthesis of FeTi Hydrogen Storage Alloys forStationary Applications", 2nd International Hydrogen EnergyCongress & Exhibition, 2007, Turkey, 158-165

3- H. Akyıldız, T. Öztürk,"Değişken Kompozisyonlu İnce Film Üretimi İçin Isıl Buharlaştırma ÜnitesiTasarımı ve İmalatı", 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi,İstanbul, November 2006, 1637

2- H. Akyıldız, M. Özenbaş, T. Öztürk,"Hydrogen Storage in Mg-Based Thin Films", 1stInternational Hydrogen Energy Congress & Exhibition, 2006, Turkey

1-M. Güvendiren, H. Akyıldız, T. Öztürk,"Hydrogen Storage in Magnesium with Graphite and Sulfur Addition",The 1st International Exergy, Energy and Environment Symposium,Turkey, 2003, 569-573


Sunumlar/Presentations:

19- İsmail Cihan KAYA, Seçkin AKIN,Savaş SÖNMEZOĞLU, Hasan AKYILDIZ , "p-type Dye Sensitized Solar CellsBased on Mg-doped CuCrO2 Nanofiber", Advanced oxide materials,growth, characterization and applications, E-MRS 2017, Poland, September 2017,(Best Poster Presentation Award), (Poster Presentation)

18- Elif BAYLAN, Özlem ALTINTAŞYILDIRIM, Hasan AKYILDIZ , "CuCrO2-decorated ZnO Fibers forHighly Efficient Visible Light Photocatalysis", 13thNanoscience & Nanotechnology Conference, 22 - 25 October 2017, (OralPresentation), 96

17- Öznur KÜÇÜK, Seda TEBER, İsmailCihan KAYA, Hasan AKYILDIZ, Volkan KALEM , "Tetragonal BaTiO3Nanoparticles from TiO2 Fibers by Conventional Hydrothermal Synthesis:Production and Applications", 13th Nanoscience &Nanotechnology Conference, 22 - 25 October 2017, Turkey, (Oral Presentation),173

16- Akın Seçkin, Kaya İsmail Cihan, AkyıldızHasan, Sözmezoğlu Savaş, "Effect on the performance of nanocrystal CuCrO2Photocathodes for Tandem Dye Sensitized Solar Cell Applications", E-MRS2016, Poland, September 2016, (Poster Presentation)

15- Kaya İsmail Cihan, Akyıldız Hasan,"Synthesis and Characterization of Mg Doped CuCrO2Nanoparticles", Third International Conference on Advanced ComplexInorganic Nanomaterials, Belgium, July 2015, (Poster Presentation)

14- Akyıldız Hasan, " Production ofCuAlO2 from Chemically Precipitated Nano precursors at lowtemperatures", Third International Conference on Advanced ComplexInorganic Nanomaterials, Belgium, July 2015, (Poster Presentation)

13- Kaya İsmail Cihan, Akyıldız Hasan,"Structural and Optical Characterization of Mg doped CuCrO2Nanoparticles", 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference,June 2015, Turkey, (Oral Presentation)

12- Çetin Çağla, Akyıldız Hasan, "Production and Characterization of CuCrO2Nanofibers", 11thNanoscience and Nanotechnology Conference, June 2015, Turkey, (Oral Presentation)

16- Kaya İsmail Cihan, Akyıldız Hasan,"Synthesis and Characterization of Mg doped CuCrONanoparticles",E-MRS 2015, Poland, September 2015, (Oral Presentation)

11- Çetin Çağla, Akyıldız Hasan,"Production and Characterization of CuCrO2Nanofibers ", E-MRS2015, Poland, September 2015, (Oral Presentation)

10- Jon Paul Maria, Edward J Mily,Akyıldız Hasan, "Reactive Nano Laminates with Tailored Yield", TheAVS 60th International Symposium and Exhibition, Long Beach, CA, 2013,(Oral Presentation), 253

9- Ayshe G Gharavi, Akyıldız Hasan,Öztürk Tayfur, "Thickness Effect in Hydrogen Sorption of Mg-Pd Thin films",MH2012 International Symposium on Metal Hydrogen Systems, Fundamentals andApplications, Kyoto, Japan, 2012, (Oral Presentation)

8- Pişkin Fatih, Akyıldız Hasan, ÖztürkTayfur, "Pd-Ti-Nb Thin Film Membranes for Hydrogen Seperation", MRSFall Meeting & Exhibit, Boston, 2011, (Oral Presentation)

7- Edward J Mily, Akyıldız Hasan, YuHong Jeon, Jon Ihlefeld, Carissa Goldstein, Douglas L Irving, Brenner Donald W,Jon Paul Maria, "Reactive Nanolaminates with Tailored Energy Yield",MRS Fall Meeting & Exhibit, Boston, 2011, (Oral Presentation)

6- Akyıldız Hasan, Michelle Casper,Seymen M Aygün, Peter Lam, JP Maria, "Hydrothermal BaTiO3 ThinFilms From Nanostructured TiOTemplates", IEEE International Symposiumon the Applications of Ferroelectrics, Edinburgh, 2010, (Oral Presentation), 48

5- Akyıldız H, Aygün Seymen M, CasperMichelle D, Lam Peter G, Peck Aaron J, Gibbons Brady J, Maria Jon Paul,"Engineered Nanolaminates for Energy Release by Oxygen Exchange", 6thNanoscience and Nanotechnology Conference, June 2010, Turkey, (Oral Presentation),185

4- Ç. Özgit, H. Akyıldız, T. Öztürk,"Isochronal Hydrogenation of Textured Mg/Pd Thin Films", MH2010International Symposium on Metal Hydrogen Systems, Fundamentals andApplications, Moscow, Russia, 2010, (Poster Presentation)

3- Akyıldız Hasan, Özenbaş Ahmet Macit,Öztürk Tayfur, "Hydrogen Storage Mg Based Thin Films", Nanomat 2006International Workshop on Nanostructured Materials, 2006, Turkey, (PosterPresentation), 252

2- Akyıldız Hasan, Özenbaş Ahmet Macit,Öztürk Tayfur, "Hydrogen Storage in Mg Based Thin Films",  MRS Spring Meeting & Exhibit, SanFrancisco, 2006, (Oral Presentation)

1- Akyıldız Hasan, Çakmak Gülhan, TanSerdar, Öztürk Tayfur , "A Rapid Method to Asses Hydrogen StoragePotential in Binary or Multi Component Systems", 9thInternational Symposium on Metal-Hydrogen Systems, Fundamentals andApplications (MH2004), Krakow, 2004, (Poster Presentation), 49


Projeler/Projects:

9-TÜBİTAK 1003 (118M013) “Çoklu yaklaşımyöntemi ile saydam iletken oksit kaplamaların Geliştirilmesi / Development of transparent conductive oxidecoatings via combinatorial approach” (2018-2020) Yürütücü/PrincipalInvestigator

8- Selçuk University BAP “GörünürBölgede Aktif CuCrO2-TiO2 p-n Heteroyapılı YarıiletkenFotokatalizörlerin Üretimi / Production of visible light active p-nheterostructured CuCrO2-TiO2 semiconductor photocatalyst(2018-2020) Yürütücü/Principal Investigator

7- SelçukUniversity BAP (17401158) “Çözelti Esaslı Yöntemlerle TiO2Fiberlerden BaTiO3 Üretimi ve Uygulamaları / Production andapplications of BaTiO3 from TiO2 Fibers using solutionbased methods (2017-2019) Araştırmacı/Researcher

6- TÜBİTAK 3001 (214M410)“CuCr1-xMgxO2 nanoiplik örgülerinelektroeğirme yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu / Production andcharacterization of CuCr1-xMgxOnanofibersvia electrospinning method”  (2015-2017) Yürütücü/PrincipalInvestigator

5- Selçuk University BAP (14401104) “CuCrO2İnce Filmlerinin Hidrotermal Esaslı Tozlardan Üretimi ve Karakterizasyonu /Production and characterization of CuCrO2 thin films fromhydrothermally derived nanoparticles” (2014-2016) Yürütücü/PrincipalInvestigator

4- Selçuk University BAP (13401016) “HidrotermalYöntem Esaslı Nano-yapılı Kütlesel Termoelektrik Malzemelerin Üretimi /Production of nanostructured thermoelectric materials via hydrothermalsynthesis  (2013-2015) Yürütücü/PrincipalInvestigator

3- TÜBİTAK 1001 (109M580) “Hızlı tayin yöntemi ile hidrojenayırıcı filtrelerin geliştirilmesi / Development of hydrogen seperationmembranes via combinatorial approach” (2010-2013) Araştırmacı/Researcher

2- TÜBİTAK 1001 (104M206) “Çok katmanlı ince filmlerde hidrojendepolama / Hydrogen storage in Mg-Based multilayer thin films” (2006-2008) Araştırmacı/Researcher

1- TÜBİTAK 1001 (106M174) “Temel prensipler yöntemiyle magnezyumve demir-titanyum hidrürlerinin modellenmesi, tasarımı ve üretimi” (2006-2008) Araştırmacı/Researcher


  Yönetilen Tezler
1. İsmail Cihan KAYA, " Üçlü Kalkojenit İnorganik Nanoparçacıkların Sentezi ve Perovskit Güneş Hücrelerinde Boşluk Taşıyıcı Tabaka Olarak Kullanımı ", Konya Teknik üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2017 - 2021, Devam Ediyor
2. Sami DURSUN, " Kloroaurik Asitin (HAuCl4)In-situ İndirgenmesi ile Üretilen Katalitik Altın Nanoparçacık Gömülü Triazin Tabanlı Kovalent Organik Polimer Ağ Yapıları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2015 - 2017, Tamamlandı
3. Semra ALTUNDAŞ, " Thiol- en Polimer Ağlar ile Boya ve Çözücü Tutumunun İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2015 - 2018, Tamamlandı
4. İ.Cihan KAYA, " Mg-Aşılanmış CuCrO2 Parçacıklarının Hidrotermal Yöntemle Üretimi ve Karakterizasyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2014 - 2016, Tamamlandı
5. Ekrem GÖREN, " Disülfit Bağlı Kovalent Organik Polimerlerin Karbondioksit (CO2) Adsorplama Verimi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2014 - 2017, Tamamlandı
6. Çağla ÇETİN, " CuCrO2 fiberlerinin elektro-eğirme yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği , 2014 - 2016, Tamamlandı
7. Mehmet Şahin ATAŞ, " Disülfit Bağlı Kovalent Organik Polimerler Kullanılarak Sulu Solüsyondan Toksik Katyonik Tekstil Boyalarının Seçici Olarak Uzaklaştırılması ", Selçuk Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2013 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı20122017
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli29/07/201117/08/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BölümüBölüm Başkani09/08/201607/10/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BölümüBölüm Başkani30/05/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİLİM TARİHİ
FİZİKSEL METALURJİ
LİSANS DANIŞMANLIĞI
METALURJI VE MALZ.MÜH.GIRIS
METALURJİ ve MALZ. MÜH. GİRİŞ
METALURJİ VE MALZ. MÜH. UYGULAMALARI-I-