MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Laboratuvarlar

 

İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI


 
            Bu anabilim dalında aşağıdaki deney ve eğitim setleri bulunmaktadır:
 
Deney Setleri
 
·      Üniversal Sertlik Ölçme Seti (Brinell, Vickers ve Rockwell sertlik ölçülebilir.)
·      Döner Eğilmeli Yorulma Seti
·      Lazer İnterferometre
·      CNC Sac Kıvırma Seti
·      Ultrasonik Deney Cihazı (Bu cihaz ile malzeme kalınlıkları ölçülebilir, malzemelerde çatlak bulma ve çatlak derinliğinin tespiti yapılabilir.)
·      Yüzey Pürüzlülük Seti
 
Eğitim Setleri
 
·      CNC Torna Tezgahı
·      Kayma Sürtünme Seti
·      Aşınma Seti
·      Kaymalı Yatak Aparatı
·      Metalografik Numune Hazırlama Cihazı
·      Metal Mikroskobu
·      Çentik Darbe Cihazı
·      Kesme Kuvvetleri Seti
·      Optik Komparatör Seti
Eğitim ve Öğretime Yönelik Projeler
 
·      Basit İmalat Tezgahı
·      Aparat ve Tertibat Tasarımı
·      Bilgisayar Yardımı İle Dişli Tasarımı
·      Otomatik İş Yükleme Aparatı
·      Hidrolik Pompa ve Motorlar
·      Endüstriyel Mikser ve Hareketli Fırınlar
·      Otomatik Kumaş Katlama Makinası
·      Otomatik Sac İşleme Makinaları
·      Metaller, Seramikler ve Kompozit Malzemelerle İlgili Araştırma ve Deneysel çalışma
·      PVC Kompozitlerde Kırılma Özellikleri
·      Soğuk Deformasyona Maruz Bakır Malzemede Yeniden Kristalleşme İşleminin Uygulanması
·      Cu Konvertör Fırın Dizaynı
·      Alüminyum Elektroliz Hücre Dizaynı
·      Kok Üretimi Tesisi Dizaynı
·      Asansörler
·      İletim makinaları, öğütücüler
 

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI


 
            Bu anabilim dalında aşağıdaki deney ve eğitim setleri bulunmaktadır:
 
Deney Setleri
 
·      Statik ve dinamik balans alma seti (Bu set ile, çeşitli kütleler kullanılarak statik ve dinamik dengeleme veya dengesizlik gösterilebilir.)
·      Mekanik Regülatörler (Bu set ile, regülatörlerin hassasiyet ve kararlılıkların karşılaştırılması, Porter ve Proel regülatörlerine değişken kol kütlesinin araştırılması, Hartnellregülatöründe değişken kol oranının, yay rijitliğinin ve başlangıçtaki yay baskısının etkisinin araştırılması yapılabilmektedir.)
·      Üniversal Titreşim Seti
·      Scara Robot
·      Millerin savrulması seti (Bu set ile, yüklü ve yüksüz durumda kritik savrulma hızı belirlenebilir.)
 
Eğitim Setleri
 
·      Jiroskop seti (Jiroskopik moment ve atalet momentinin belirlenmesi)
·      Vibratör ve kontrol cihazı (Zorlanmış titreşim meydana getirir.)
·      Titreşim analizörü (Her türlü titreşim karakteristiğini ölçer.)
·      Üniversal counter (Frekans, periyot, oran, titreşim genliği ve devir sayısı ölçülebilir.)
·      Stroboskop (Frekans ve devir sayısı ölçülebilir.)
·      Takometre (Devir sayısı ölçülür.)
·      Güç kaynağı
·      Kam seti (Çeşitli tipte kam ve izleyiciler kullanılarak açısal ve doğrusal hareket pratikleri bulunabilir.)
·      Mekanizma seti
 
 Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projeler
 
·      Mekanizmaların Analizi ve Tasarımı
·      Bakliyat ve Patates Ekim Makinası
·      Asfalt Makinası
·      Hızlı Hareket Mekanizması Tasarımı
·      CNC İlerleme Mekanizması
·      Rhömer Mekanizması Modeli ve İmalatı
·      Ayarlanabilir Kol-Kızak Mekanizması Modeli ve İmalatı
·      Un Eleği Dizaynı
·      Titreşimli İleticiler
·      Değirmen Makinaları
·      Planet Dişli Mekanizmaları
·      Titreşimli Sıkıştırıcılar
·      Robotlar
 

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI

             Bu anabilim dalına ait deney setleri şunlardır:
 
Deney Setleri
 
·      Isı Işınımı Seti
·      Isı İletimi Seti (Bu set ile şu konular incelenebilir:Basit bir çubuk boyunca iletim, Kompozit bir çubuk boyunca iletim, kesit alanının etkisi, izolasyonun etkisi, radyal iletim)
·      Isı Eşanjörü Seti (Bu set ile paralel ve karşıt akışlı ısı eşanjörü deneyleri yapılabilir.)
·      İklimlendirme Seti (Bu set ile; hava ısıtılabilir, soğutulabilir, nemlendirililebilir ve kurutulabilir, havanın özgül ısısı,Cp, tespit edilebilir, kompresörün volümetrik verimi bulunabilir.)
·      Kaynamalı Isı transferi seti (Bu set ile; kaynama ile ısı transferi gözlenebilmektedir.)
·      Laminer Viskoz Akış Isı Transfer Seti
·      Isı transferi seti (Bu set ile; ortalama konveksiyon ısı transferi katsayısı, ortalama Nusselt sayısı, boru yüzeyi ile hava arasındaki sürtünme katsayısı, boru kesiti boyunca sıcaklık ve hız dağılımı belirlenebilir.)
·      Isı İletim Katsayısı Seti (Bu set ile; metal olmayan yalıtım karakterli malzemelerin ısı iletim katsayıları, her türlü yapı, inşaat ve yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayıları belirlenebilir.)
·      Taşınım Seti
·      Nemlendirme Cihazları Seti

Eğitim ve Öğretime Yönelik Projeler
 
·      Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Projesi
·      Doğal Gaz Tesisatı Projesi
·      Yaz ve Kış İklimlendirme Projesi
·      Buhar Kazanı
·      Buhar Türbini
·      Soğutma Tesisi Projesi
·      Soğutma Kulesi Dizaynı
·      Sıcak Hava İle Isıtma Sistem tasarımı
·      Isı Borusu Hesap ve Dizaynı
·      Endüstriyel Havalandırma
·      Isı Pompaları
·      Kaynama ve Yoğuşma İle Isı transferi (Deneysel)
·      Isı Değiştiricileri
·      Güneş Enerjisi Uygulamaları
 

ENERJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI

              Bu anabilim dalına ait deney ve eğitim setleri şunlardır:
 
Deney Setleri
 
·      Rüzgar Tüneli
·      Santrifüj Pompa seti
·      Francis ve Pelton Türbin Seti
·      Akış Ölçümleri Seti
·      Osiloskop Deney Cihazı
·      Benzinli Motor Deney Cihazı (Motor analiz cihazı ile bağlantılı egzoz gazı analizörü)
 
Eğitim setleri
 
·      Reynolds Sayısı ve Geçiş Hızı Gözlem Seti
·      Seri ve Paralel Pompa Seti
·      Güç Fonksiyon Jeneratörü

  
Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projeler
 
·      Tek ve Çok Kademeli Santrifüj pompa Tasarımı
·      Türbo kompresörler
·      Laval Türbini Tasarımı
·      Vantilatörler
·      Aspiratörler
·      Gaz Türbinleri
·      İçten Yanmalı Motorlar
·      Su Türbinleri
 

MEKANİK ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI

 

            Bu anabilim dalına ait laboratuvarda aşağıdaki deney ve eğitim setleri bulunmaktadır.
 
Deney Setleri
 
·      Burulma Seti
·      Çekme Cihazı (Bu cihazla; çekme, basma ve eğilme deneyleri yapılabilir.)
·      Strain-gage Seti
·      Sürünme Seti
·      Dişli Aşınma Seti
 
Eğitim Setleri
 
·      Burkulma Seti
·      Birleştirilmiş Eğilme ve Burulma Seti
·      Fotoelastisite Seti
·      Basınçlı Kap Seti
·      Statik Kuvvet Seti (Bu setle, bir cisme birden fazla kuvvet etkimesi halinde bu kuvvetlerin bir noktadan geçtiği gösterilebilir.)
·      Shear-legs Seti
·      Bell Crank Lever Seti
·      Değişken Kuvvetle İş Seti (Bu setle, değişken teğetsel kuvvetlerin yaptığı iş hesaplanır.)
·      Kafes Sistemlerinde Şekil Değişimi Miktarının Tespit Edildiği Set
·      Kirişlerde Sehim Ölçümünün Gösterildiği Set
 
Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projeler
 
·      Vinç Projesi
·      Konveyör Fırın
·      Havuzlu Üst Atma Presi
·      Gömlek ve Paketleme Makinası
·      El İle Çalışan Palangalar
·      Sarsak Ayırıcılar
·      Krenler
·      Dengeleme Makinaları
·      Kırıcılar
·      Otomatik Vites Kutuları