MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1215847 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Muammer Özgören
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Muharrem Hilmi Aksoy
Dersin Amacı Alternatif enerji kaynaklarının önemi, Dünyadaki ve Türkiye'deki natif enerji ihtiyacı, natif enerji, Alternatif yenilebilir enerji kaynakları: Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik ve biyokütle, Alternatif enerji ve/veya yenilebilir enerji kaynakları yatırımlarının ekonomik analizi, sürdürülebilirliği ve mevcut yasal mevzuat hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze power point sunumları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Inform the students about energy sources, energy policy and developments of both in Turkey and in the World Lecture notes and Power point presentation
2 inform the students about fundamentals of energy consept, potential of native energy sources, energy conversion calculation, design of electric and chemical energy Lecture notes and Power point presentation
3 inform the students about fundamentals of energy consept, potential of native energy sources, energy conversion calculation, design of electric and chemical energy Lecture notes and Power point presentation
4 Reneweable energy (solar, wind, hydraulic, tidal, wave, geothermal, hydrogen etc.) and non-renewable energy sources (coal, fuel oil, natural gas, stone gas, nucleer energy etc.) will be thought in detail "
5 Reneweable energy (solar, wind, hydraulic, tidal, wave, geothermal, hydrogen etc.) and non-renewable energy sources (coal, fuel oil, natural gas, stone gas, nucleer energy etc.) will be thought in detail "
6 Reneweable energy (solar, wind, hydraulic, tidal, wave, geothermal, hydrogen etc.) and non-renewable energy sources (coal, fuel oil, natural gas, stone gas, nucleer energy etc.) will be thought in detail "
7 Reneweable energy (solar, wind, hydraulic, tidal, wave, geothermal, hydrogen etc.) and non-renewable energy sources (coal, fuel oil, natural gas, stone gas, nucleer energy etc.) will be thought in detail "
8 Mid-term exam
9 Reneweable energy (solar, wind, hydraulic, tidal, wave, geothermal, hydrogen etc.) and non-renewable energy sources (coal, fuel oil, natural gas, stone gas, nucleer energy etc.) will be thought in detail "
10 energy saving and insulation methods will be explanied from the point of efficient energy usage "
11 Heat pump applications will be explained "
12 Alternative fuels such as Biodiesel, Bioethanol, Hydrogen, Methanol, Dimethyl ether, LPG, natural gas, biomass, coal gas etc. will be explained. "
13 Alternative fuels such as Biodiesel, Bioethanol, Hydrogen, Methanol, Dimethyl ether, LPG, natural gas, biomass, coal gas etc. will be explained. "
14 Regulations of renewable energy sources and energy efficiency will be explained. "
15 Advantages of using hybrid systems for native energy sources will be explained "
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 3 20 - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 20
Ödev : 4 2
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yenilebilir ve Konvansiyonel enerji türlerini öğrenir. Enerji yatırımlarımların ekonomik değerlendirmesi hakkında bilgi edinir. Enerji türlerinin birbirine göre avantajların (üstünlükleri) ve dez avantajlarını (zayıf yönleri) hakkında bilgi edinir. Alternatif enerjilerin evsel ve endüstriyel uygulamaların ön hesaplamalarını yapabilecek şekilde bilgili olur. Dersi alan öğrenciler natif enerji kaynaklarının, evsel ve endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar. Enerjinin önemi ve potansiyelinin değerlendirilmesi hakkında bilgilenirler. Konvansiyonel ve yenilebilir enerji türleri ve bunlardan elektrik enerjisi üretme hakkında bilgi edinir. Isı pompaları ve uygulamaları hakkında bilgi edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20