MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   DEFORMASYON PROSESLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1215846 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali ÜNÜVAR
Koordinator E-mail aunuvar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere metal şekillendirmenin temel prensiplerinin anlamalarını sağlamak, deformasyon proseslerinin modellenmesi ve simülasyonu ile ilgili bilgi vermek, takım halinde çalışma yeteneğini geliştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, görsel sunum, yazılım uygulamaları örnekleri ile işlenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş,Ürün ve proses geliştirmede simülasyonun rolü. Altan, Taylan, Gracious Ngaile, and Gangshu Shen, eds. Cold and hot forging: fundamentals and applications. Vol. 1. ASM international, 2005.
2 Temel analiz kavramları, malzeme özellikleri Ders Kitabı ve Ders Notları
3 Ağ oluşturma ve sınır şartları Ders Kitabı ve Ders Notları
4 CAD Model konstrüksiyonu Ders Kitabı ve Ders Notları
5 Temel çözüm tipleri ve sınırlamalar Ders Kitabı ve Ders Notları
6 Simülasyon model doğrulaması Ders Kitabı ve Ders Notları
7 Optimizasyona giriş Ders Kitabı ve Ders Notları
8 Arasınav
9 Proje raporu hazırlama Ders Kitabı ve Ders Notları
10 Ağ yapma algorimaları Ders Kitabı ve Ders Notları
11 Metal şekillendirme analizleri Ders Kitabı ve Ders Notları
12 Metal şekil verme proseslerinin iki boyutlu akış analizleri ve örnekler Ders Kitabı ve Ders Notları
13 Metal şekil verme proseslerinin üç boyutlu akış analizleri ve örnekler Ders Kitabı ve Ders Notları
14 Şekil verme simülasyonlarından sonra takımlarda gerilmeler için ayrıştırılmış kalıp gerilme çözümleri Ders Kitabı ve Ders Notları
15 Dövme, ekstrüzyon, çekme, baş yapma, yığma, ve diğer metal şekillendirme proseslerinin bir proses simülasyon sistemi kullanarak analizi Ders Kitabı ve Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarında yeterli bilgi temeline, mesleki uygulamalarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerini mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek üzere entegre olarak kullanabilme becerisine sahip olma. 4
D.Ö.Ç. 2 Karmaşık yapıdaki makine mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma 3
D.Ö.Ç. 3 İstenilen gereksinimleri karşılayabilecek yeni veya geliştirilmiş sistem/ süreç /cihaz / ürünü, amaçlanan kullanımla ilgili teknik/ekonomik/sosyal kısıtları veya tasarım girdilerini göz önüne alarak tasarlama ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek modern tasarım tekniklerini/araçlarını/cihazlarını kullanma becerisi kazanmış olma. 3
D.Ö.Ç. 4 Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar ile bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerisine sahip olma. 3
D.Ö.Ç. 5 Tasarımda ve mühendislik problemlerinin çözümünde çok disiplinli faaliyetlerin gerekliliğinin bilincinde olan, mühendislik problemlerini çözmek için bireysel çalışma ve aynı disiplindeki veya farklı disiplinlerdeki kişilerden oluşan ekipler içinde çalışma alışkanlığı ve yeteneği kazanmış olma. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20