MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İmalat Teknolojileri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1215411 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR
Koordinator E-mail aunuvar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye imalat yöntemlerini tanıtmak ve öğretmek, işleme zamanı,talaş kaldırma ve sac işleme ile ilgili basit hesapları yapabilmesini sağlamak.ayrıca atölye ve staj çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgileri vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, görsel sunum, tartışma ve soru-cevap yöntemi ile işlenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems by M.P. GROOVER, John Wiley & Sons, 2010
2 Malzeme Özellikleri Ders Notları
3 Döküm Ders Notları
4 Toz Metalurjisi Ders Notları
5 Sac İşleme Teknikleri Ders Notları
6 Kaynak Teknikleri Ders Notları
7 Kaynak Teknikleri Ders Notları
8 Vize Sınavı
9 Soğuk İşleme Teknikleri Ders Notları
10 Talaş Kaldırma İşlemleri Ders Notları
11 Talaş Kaldırma İşlemleri Ders Notları
12 Üretim Sistemleri Ders Notları
13 Otomasyon Ders Notları
14 Yeni İmalat Prosesleri Ders Notları
15 Sıcak İşleme Teknikleri Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarında yeterli bilgi temeline, mesleki uygulamalarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerini mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek üzere entegre olarak kullanabilme becerisine sahip olma. 4
D.Ö.Ç. 2 Karmaşık yapıdaki makine mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma. 3
D.Ö.Ç. 3 İstenilen gereksinimleri karşılayabilecek yeni veya geliştirilmiş sistem/ süreç /cihaz / ürünü, amaçlanan kullanımla ilgili teknik/ekonomik/sosyal kısıtları veya tasarım girdilerini göz önüne alarak tasarlama ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek modern tasarım tekniklerini/araçlarını/cihazlarını kullanma becerisi kazanmış olma. 3
D.Ö.Ç. 4 Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar ile bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerisine sahip olma. 3
D.Ö.Ç. 5 Tasarımda ve mühendislik problemlerinin çözümünde çok disiplinli faaliyetlerin gerekliliğinin bilincinde olan, mühendislik problemlerini çözmek için bireysel çalışma ve aynı disiplindeki veya farklı disiplinlerdeki kişilerden oluşan ekipler içinde çalışma alışkanlığı ve yeteneği kazanmış olma. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20