MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1210767 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal ALTINIŞIK
Koordinator E-mail kaltinisik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Öğrencilere HVAC mühendisliğinin temel kavramlarını öğretmek 2. Öğrencilere en uygun dış ve iç tasarım koşullarının seçimini öğretmek 3. Öğrencilere ısıtma ve soğutma yüklerinin hesabını öğretmek 4. Öğrencilere enerji tüketiminin hesaplanmasını öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, dönem içi proje çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Bina enerji tüketimi, HVAC sistemleri kavramsal yaklaşım, Termodinamik Principles of Heating Ventilating and Air conditioning , R.H.Howell, H.J.Saurer. W.J.Coad, ASHRAE, 1998
2 İç hava tasarım koşulları Ders Kitabı
3 Dış hava tasarım koşulları Ders Kitabı
4 Isıtma yükü hesabı TMMO hesap yöntemi Ders Kitabı
5 Isıtma yükü hesabı, Ara sınav Ders Kitabı
6 Soğutma yükü hesabı, CLTD yöntemi Ders Kitabı
7 Soğutma yükü hesabı Bina malzemelerinin ısıl özellikleri, Pencereler Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Soğutma yükü hesabı, iç yükler, örnek hesaplar Ders Kitabı
10 Soğutma yükü hesabı, bilgisayar programları Ders Kitabı
11 Enerji hesap yöntemleri, Derece-gün yöntemi Ders Kitabı
12 Enerji hesap yöntemleri, BIN yöntemi Ders Kitabı
13 Psikrometri, nemli havanın özellikleri Ders Kitabı
14 Temel HVAC sistem hesapları Ders Kitabı
15 Oda duyulur ısı faktörü, Büyük duyulur ısı faktörü, Cihaz çiğ noktası Ders Kitabı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 20
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   2 40
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 5
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 2 8
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bir makinayı, parçasını veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgisini makina mühendisliği problemlerini çözmede kullanabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve/veya liderlik yapma becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Makina Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma 4
D.Ö.Ç. 7 Makina mühendisliğinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 8 Hayat boyu (Sürekli) eğitimin önemini kavrama ve uygulayabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma 4
D.Ö.Ç. 10 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve çağdaş bilgi erişim olanaklarını kullanabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 11 Öğrencinin makina mühendisliği uygulama alanlarından ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi kazanma yeteneğine katkı sağlamadır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20