MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MUKAVEMET
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1210410 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet AVCI
Koordinator E-mail aavci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Adem YAR , Arş. Gör. Okan DEMİR , Arş. Gör. Halil Burak KAYBAL
Dersin Amacı Bu dersin amacı Öğrencilerin çekme, basma, eğilme, burulma gerilmeleri etkisi altındaki yapı elemanlarının gerilme analizini yapabilmek, farklı mesnetlenmiş ve eğilmeye maruz bırakılmış kirişlerdeki gerilmeleri ve şekil değişikliklerini, iki boyutlu gerilme analizini ve asal gerilme analizini Mohr dairesini kullanarak yapabilmeleri, statik olarak çözülebilen ve çözülemeyen problemleri belirleyebilmek, ısıl gerilmeleri ve bu gerilmelerden doğan deformasyonları, iç basınca maruz kalmış silindirlerdeki gerilme analizini yapabilmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Power Point Sunusu ile ve tahtaya yazarak verilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel Bilgiler Temel tanımlar, iç kuvvet, gerilme, düzlemde gerilme hali Mechanics of Materials, F BEER
2 Hookes kanunu , stress-strain ilişkisi, Poisson Oranı Mechanics of Materials, F BEER
3 Termal gerilmeler, Kayma gerilmesi- kayma şekil değiştirme ilişkisi, Statikçe Belirsiz yapılar Mechanics of Materials, F BEER
4 Burulma Mechanics of Materials, F BEER
5 Burulmaya devam Mechanics of Materials, F BEER
6 Kirişlerde Kesme kuvvet ve eğilme momenti Mechanics of Materials, F BEER
7 Alan Atalet Momenti Mechanics of Materials, F BEER
8 Vize Haftası
9 Kirişlerde Kayma gerilmesi Mechanics of Materials, F BEER
10 Kirişlerde Sehim Mechanics of Materials, F BEER
11 Bileşik gerilmeler Mechanics of Materials, F BEER
12 Bileşik gerilmelere devam Mechanics of Materials, F BEER
13 Kolonlar Mechanics of Materials, F BEER
14 Kolonlara devam ve Enerji Metodu Mechanics of Materials, F BEER
15 Enerji Metoduna devam Mechanics of Materials, F BEER
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 7
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarında yeterli bilgi temeline, mesleki uygulamalarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerini mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek üzere entegre olarak kullanabilme becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 Karmaşık yapıdaki makine mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 İstenilen gereksinimleri karşılayabilecek yeni veya geliştirilmiş sistem/ süreç /cihaz / ürünü, amaçlanan kullanımla ilgili teknik/ekonomik/sosyal kısıtları veya tasarım girdilerini göz önüne alarak tasarlama ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek modern tasarım tekniklerini/araçlarını/cihazlarını kullanma becerisi, IV. Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar ile bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerisi kazanacaktır 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20