MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Mesleki Etik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1210312 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Fatih M. Botsalı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Muharrem H. Aksoy , Arş.Gör. Secan Doğan
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrenciler -Mühendislik projelerinde yeni olasılıkları ve riskleri görebilecek, -Mühendislik faaliyetleri ile ilgili tehlikeleri tespit edebilecek ve zarardan sakınabilecek, -Etik sorumluluk bilinciyle davranacak, -Mühendislikteki etik ikilemleri çözebilecek, -Mikro ve makro düzeydeki etik sorunları araştırabilecek, -Meslekle ilgili teknolojik gelişmelerin zararsız olması konusunda dikkatli olabileceklerdir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 10 60 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze öğretim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 MÜHENDİSLİK ETİĞİ GİRİŞ VE KAVRAMLAR Ders Notu
2 MÜHENDİSLİK ETİĞİ GİRİŞ VE KAVRAMLAR ppt sunum
3 2 ROFESYONELLİK VE SORUMLULUKLAR ppt sunum
4 2 PROFESYONELLİK VE SORUMLULUKLAR ppt sunum
5 ETİK İKİLEMLER VE ETİK KODLAR Ders notu
6 ETİK İKİLEMLER VE ETİK KODLAR "
7 YASAL GEREKLİLİKLER "
8 Ara sınav
9 ÜRÜN SORUMLULUĞU Ders notu
10 ÜRÜN SORUMLULUĞU "
11 ARAŞTIRMA ETİĞİ "
12 SOSYAL DENEY "
13 ETİK_SAPMA_VE_İKİLEMLER "
14 ÇEVRE ETİĞİ "
15 Sonuç ve değerlendirme "
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 5 2
Final : 10 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İstenilen gereksinimleri karşılayabilecek yeni veya geliştirilmiş sistem/ süreç /cihaz / ürünü, amaçlanan kullanımla ilgili teknik/ekonomik/sosyal kısıtları veya tasarım girdilerini göz önüne alarak tasarlama ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek modern tasarım tekniklerini/araçlarını/cihazlarını kullanma becerisi kazanmış, 3
D.Ö.Ç. 2 Mesleki sorumlulukları ile etik sorumluluklarının bilincinde olan, mesleki uygulamaların etik boyutunu sağlıklı olarak algılayıp muhakeme edebilen 4
D.Ö.Ç. 3 Mesleki uygulamaların ülke ve dünya ölçeğinde ekonomik, hukuksal ve sosyal alanda oluşturacağı etkileri kestirebilen, iş sağlığı ve güvenliği, doğal çevrenin korunması ve güvenliği, ürün sorumluluğu, ürün güvenliği ve güvenilirliği, enerji verimliliği vb. kavramlar ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20