MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1210207 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Hatice Yıldırım
Koordinator E-mail hyildirim selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Hatice Yıldırım
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türk gençliğini millî, insanî, manevî ve kültürel değerlerinin şuurunda, Büyük Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini anlayarak içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle, memleketine daha yararlı olmaya çalışan, fikri hür, vicdanı hür kimseler olarak yetiştirmek üzere a) Türk İnkılâp Tarihi, b) Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, c) Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri, d Atatürkün 20.yüzyıl tarihi içindeki yeri konularında, eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 KUVA-YI MİLLİYE Kemal ATATÜRK, Nutuk 1919-1927, (Yayına Haz. Zeynep KORKMAZ), Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.
2 İTİLAF DEVLETLERİNİN TÜRKİYEYİ PAYLAŞMA PROJELERİ Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
3 I. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921) Refik TURAN (ve diğerleri), Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Siyasal K.evi, 5. bsk, Ankara 1997.
4 II. İNÖNÜ SAVAŞI (31 MART-1 NİSAN 1921) Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege Ün.B.evi, İzmir 1984.
5 BÜYÜK TAARRUZ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
6 MUDANYA MÜTAREKESİ Dursun GÖK (ve diğerleri), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Konya 2000.
7 TÜRK İNKILÂBI
8 Ara sınav
9 ANAYASA HAREKETLERİ
10 MİLLİ MÜCADELE SONRASI SİYASİ PARTİLER
11 REJİME KARŞI YAPILAN TEPKİLER
12 HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR
13 SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR
14 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI
15 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini paylaşma projelerini bilir 4
D.Ö.Ç. 2 İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlar ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Atatürk Dönemi dış politikasını bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürkün, Türkiyenin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması, fikrini anlar. 4
D.Ö.Ç. 5 Atatürk Dönemi ekonomi politikasını bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi edinerek mücadelenin ruhunu kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunu ve yapılan İnkılapları bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20