MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Makine Mühendisliği ve Mesleki Etiğe Giriş
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1210127 3 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Ali Serhat Ersoyoğlu , Öğr.Gör. Osman Sami Güven
Yardımcı Öğretim Elemanları
Bölüm Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrenciler Makine mühendisliği mesleği ve eğitimini tanıyacak, Kendisini iş hayatına hazırlamak için gerekliön bilgiye sahipmolacak, Genelde mühendislerin, özelde makine mühendislerinin görevi ve rolü hakkında bilgi sahibi olacak, Makinalar ve atölyede çalışma konusunda ön bilgi sahibi olacak, İş güvenliğikurallarını öğrenecek, Profesyonellik ve mesleki etik hakkında bilgi sahibi olacak, Problem çözme ve tasarım süreçleri hakkında temel bilgileri edinecek Takım çalışması ile proje yürütme bilgi ve becerisi kazanacak · Makine Mühendislerinin çalışma şartları ve karşı karşıya kalacağı temel sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak · Mühendislik projelerinde yeni olasılıkları ve riskleri görebilecek, · Mühendislik faaliyetleri ile ilgili tehlikeleri tespit edebilecek ve zarardan sakınabilecek, · Etik sorumluluk bilinciyle davranacak, · Mühendislikteki etik ikilemleri çözebilecek, · Mikro ve makro düzeydeki etik sorunları araştırabilecek, · Meslekle ilgili teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirebilecektir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 70 30 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim üyesi tarafından yapılan sunumlar. Başarılı işadamları ve makina mühendislerinin deneyim paylaşımı/başarı hikayesi konferansları. Laboratuvar demonstrasyonları. Projeler. Dersler, atölye çalışması, proje, deneyim paylaşımı ve başarı hikayesi konferansları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bölümümüz, Fakültemiz, Üniversitemiz, İş Güvenliği, Atölye Güvenliği An Introduction to Mechanical Engineering, J. Wickert. Thomson, 2004. AND 5. Thinking Like an Engineer - Studies in the Ethics of a Profession, Michael Davis, Oxford University Press,2005, derlenen ders sunumları
2 Mühendislik ve Makine Mühendisliği Mesleği ve Eğitimi, Atölyede kullanılan tezgahlar ve El Aletleri "
3 Makine Mühendislerinin karşı karşıya kalacağı temel sorunlar, Çevresel Sorunlar, Enerji Sorunları, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
4 Mesleki Etik, Profesyonellik ve Sorumluluklar, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
5 Etik Sorunlar ve Etik İkilemler, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
6 Araştırma ve Yayın Etiği, Etikle ilgili Yasal Sorumluluklar, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
7 Çevre Etiği, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
8 Vize Sınavı
9 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansları,, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon Sunumlar ve tavsiye edilen kaynaklar
10 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansları,, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
11 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansları,, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
12 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansları,, Makina Bilgisi, Atölye Çalışması/Demonstrasyon "
13 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansı, Kapanış "
14 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansı "
15 Deneyim paylaşımı /başarı hikayesi konferansı "
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : 1 5
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 15
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 20
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 5 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 14
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 8
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Meslek hayatında karşılaşacağı temel problemleri tanıma yeteneği 4
D.Ö.Ç. 2 Meslek hayatını tanıyarak kendini mesleğe daha iyi hazırlama yeteneği, 4
D.Ö.Ç. 3 Atölye faaliyetlerinde iş güvenliği kurallarını uygulama yeteneği, 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrenim ve meslek hayatında etik davranma yeteneği, 4
D.Ö.Ç. 5 Etik muhakeme ve etik ikilemleri çözümleme yeteneği, 4
D.Ö.Ç. 6 Profesyonel davranma yeteneği 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20